Bostadsbyggande

Priserna för nyproducerade flerbostadshus minskade under 2021

Produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea var högst i Stor-Stockholm och lägst i södra Sverige. Foto: Byggvärlden

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2021 jämfört med 2020 för flerbostadshus. Siffrorna från SCB visar också på stora skillnader i produktionspris mellan flerbostadshus med bostadsrätter och hyresrätter.

Enligt Byggnadsprisindex, BPI, minskade byggnadspriset med drygt 4 procent för flerbostadshus, och knappt 1 procent för gruppbyggda småhus år 2021 jämfört med 2020. Föregående år ökade BPI med drygt 5 procent för flerbostadshus och knappt 12 procent för gruppbyggda småhus.

Så högt var produktionspriset i Stor-Stockholm

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2021 44 401 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 53 709 kronor. Lägst var det i södra Sverige med 36 311 kronor.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 36 111 kronor per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 44 217 kronor, och lägst i norra Sverige med 31 230 kronor.

Nyproducerade bostadsrätter kostar betydligt mer

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus med bostadsrätter är högre, drygt 44 procent, jämfört med hus med hyresrätter (53 372 kronor respektive 37 024 kronor). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en stor del av skillnaden.

För riket uppgick markpriset år 2021 i genomsnitt till 8 778 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 13 058 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, medan det för hyresrätter var 5 369 kronor.

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 82 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 18 procent byggs med trästomme.