Nyheter

Priserna inom byggkeramik har delats ut

Värtaverket fick Stora Kakelpriset 2017. Foto: Robin Hayes. Karl Warrol, vinnare Kakeltävlingen 2017. Foto: Klas Sjöberg.

På torsdagskvällen delade Byggkeramikrådet ut sina prestigefyllda priser. Stora Kakelpriset gick till Värtaverket KVV8 och Kakeltävlingen till Klassiskt Dopp.

Både Stora Kakelpriset och Kakeltävlingen handlar om att på ett nytt och kreativt sätt använda sig av kakel och klinker inom modern arkitektur.

Vinnare av Stora Kakelpriset 2017 – Värtaverket KVV8

Juryns motivering: ”En teknisk anläggning, för staden en mycket viktig infrastruktur har byggts i Värtahamnen. Området är under kraftig omvandling från industrihamn till en integrerad del av staden. Stadens tekniska försörjning kommer att bli kvar. Projektet visar på en väg att gestalta den oundvikliga infrastrukturen på ett sätt som möjliggör ett mer sammansatt stadsbyggande, där avstånd mellan produktion, arbete och boende kan minskas i förtätade urbana miljöer. En imponerande gestalt, som samspelar med Ferdinand Bobergs historiska industriarkitektur på platsen på ett intressant sätt. Den veckade keramiska fasaden, uppbyggd av vinklade plattor, ger byggnaden en skala som fungerar både på långt håll och har en väl genomförd detaljering som ger en mänsklig skala på nära håll. De subtila horisontalerna av stål hjälper huskroppen att landa och förenas med det omkringliggande landskapet. Man anar hur dessa “skivor” fortsätter förbi marklinjen och letar sig ner i ett underjordiskt sammanhang. De funktionsstyrda öppningar som krävs har på ett skickligt sätt integrerats i fasadsystemet och fasadens böljande form förnimmer en sluten värld med en verksamhet, som bara avslöjas av en dunkel rökpelare som avspeglar sig mot himlen. Detta moderna exempel på industriarkitektur har lyckats bibehålla en skärpa och precision helt och fullt i en skala som är svår att hantera i sin helhet.”

Huvudansvarig för utformning och materialval: Helena Glantz, Urban Design, och Michael Krarup, Gottlieb Paludan.

Byggherre/beställare: AB Fortum samägt med Stockholms stad

Huvudleverantör av byggkeramik: NBK (Tyskland)

Plattsättningsentreprenör:  BUMA Factory (Polen)

Stora Kakelpriset tilldelas årligen en arkitekt eller motsvarande som svarat för utformningen av ett byggnadsobjekt i Sverige där keramiska plattor använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. 

Vinnare av Kakeltävlingen 2017 – Klassiskt Dopp

Juryn har beslutat att tilldela förstapriset i årets Kakeltävling till förslaget Klassiskt Dopp för att det med en imponerande lätthet och en innovativ hantering av kakelmaterialet utvecklar den klassiska nordiska badkulturen till en samtida upplevelse. 

Juryns motivering: ”Förslaget tar sin utgångspunkt i det nordiska klimatets variation mellan kyla och värme. Att bada när solen värmer, eller när isen ligger, för att vi kan, vi vill, vi måste och för att det är skönt. Med en tilltalande enkelhet är badet utformat på platsen för det avsomnade Liljeholmsbadet vid Hornstull. Den lätthet med vilket badet är utformat uttrycker det flytande och flyttbara. En fast entréportik på land anvisar platsen för badets angöring och är ett intressant och längtansväckande inslag för ett bad som skulle fungera mycket väl på fler platser i staden.  En serie paviljonger innehållande funktioner som entré, omklädning, bastu och inomhusbad är placerade på en flytande brygga och ramar in de två utomhusbassängerna. Relationen mellan paviljongerna skapar en serie uterum i en avvägd och intim skala. Paviljongernas lätthet såväl som taktilitet understryks av de rundade hörnen, vertikala så väl som horisontella. Hela badanläggningen är klädd i kakel, med en idé om en abstraktion av den skandinaviska naturen och dess klimat. Vita kakelplattor kombineras med plattor i en mild färgskala som spänner från blåsvart, via grönt till mjukt rosa. De färgade plattorna är delade diagonalt och bildar en gradient sett på håll. Artefakten visar på storheten i materialhanteringen, där, förutom den mjuka färgskalan, en lek med matta respektive blanka plattor förstärker upplevelsen. Den abstraktion av rumsförslaget som artefakter ger uttryck för stimulerar också fantasin om en vidare utveckling av helheten. Betraktade tillsammans är rumsförslaget och artefakten ett förslag som med imponerande lätthet utvecklar den klassiska badkulturen till en samtida upplevelse.”

Priset går till: Karl Warrol, Lunds tekniska högskola

Kakeltävlingen vänder sig till studenter vid arkitekthögskolor i Sverige och anordnas varje år i samråd med Sveriges Arkitekter. Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring det mångtusenåriga materialet keramik, samt att främja god användning av byggkeramik i Sverige. Årets tävlingsuppgift har varit ”Ett flytande rum för badkultur”, om hur man tillgängliggör vattnet i staden, en av våra gemensamma viktiga resurser, för allmänheten genom ett nytt flytande och flyttbart rum för badande.   

Juryn för båda kakeltävlingarna har bestått av:

Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd, Sveriges Arkitekters representant
Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH
Johan Puuri, Byggkeramikrådet, ordförande


Jenny Marcuson Fors