Nyheter

Priserna på småhus oförändrade

Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden, jämfört med föregående tre månader. Men jämfört med förra året har priserna stigit, visar siffror från SCB.

Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden december 2013 – februari 2014, jämfört med föregående period.

Men en jämförelse mellan de senaste tre månaderna och samma period ett år tidigare visar att priserna har stigit med 4 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 8 av Sveriges 21 län, medan det i 8 andra län redovisas sjunkande priser. De län där priserna på småhus steg mest var Kronobergs och Gävleborgs län. I dessa län var prisuppgången 3 procent.

Den största prisnedgången återfinns i Jämtlands län med 6 procent, följt av Västernorrlands län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna mellan 1 och 3 procent.