Nyheter

Priserna på småhus stiger

Priserna på småhus steg med nära 4 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, visar siffror från SCB.

På årsbasis, fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med nära 4 procent.

En jämförelse mellan kvartal tre och fyra 2013 visar en stigning med 1 procent.

Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Jämtlands län med 5 procent, följt av Norrbotten, Örebro och Västernorrlands län med 4 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotlands län med 5 procent, följt av Kronobergs län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 2,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2013. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från nästan 2,8 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan 4 miljoner i Stor-Stockholm.