Nyheter

Prisma vågar sticka ut

Den nya kontorsfastigheten Prisma har en fasad som tar för sig. Foto: Susanne Bengtsson

Med 600 fönster, en fasadlutning på 14 grader och en indragen entré utgör Prisma ett nytt blickfång på kajkanten vid Öresund. Wihlborgs nya profilbyggnad är det första kontorshuset som byggs i Oceanhamnen.

Som ett skepp mot havet reser sig Prisma på kajkanten i Helsingborgs nya stadsdel. Den 13 000 kvadratmeter stora byggnaden består av en högdel på totalt nio våningar och 40 meter och en lågdel, cirka 28 meter hög, med fem våningar samt en takterrass. Det mest iögonfallande är glasfasaden som tar tillvara på de omgivande elementen och reflekterar havets glitter och solens strålar.

Fasaden består av 600 fönster. Varje fönster utgörs av två hopmonterade trianglar, varav en genomskinlig och en tät, som bildar en enhet.

– Varje enhet väger ett ton styck, berättar Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs.

Under hösten monterades glasfasaden, ett arbete som tog cirka fyra månader och slutfördes strax innan jul. Ena fasadsidan har en lutning på 14 grader.

– Monteringen av fasaden var den största utmaningen i projektet, bland annat för att det var ett väderkänsligt arbete. Med en kran fick vi lyfta varje enhet på plats. Det var en milstolpe när fasaden blev klar och vi fick ett tätt hus och kunde börja med det invändiga arbetet.

Huset, som står på kajkanten, byggs med platsgjuten källare med vattentät betong. Alldeles utanför fasaden stryker Helsingör-färjan förbi. Stommen är en klassisk prefabstomme i betong. Huvudentrén som är placerad i ena hörnet av byggnaden är indragen och vilar på pelare.

– Vid entrén står fasaden på stålpelare. Invändigt finns en fackverksbalk indragen i bjälklaget för att stötta konstruktionen, säger Christian Westerberg.

Kommunen har ställt höga krav på hållbart byggande i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Prisma ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld och får egna solpaneler som bidrar till husets elförsörjning. På taket blir det också sedum, allmänna ytor och ett utegym.

Ett parkeringsgarage byggs under Prisma, med ca 50-tal parkeringsplatser. Cykelgaraget får dusch och omklädningsrum.

När Prisma står klart i slutet av 2020 flyttar nya techhubben Hetch in. Revisions- och konsultbyrån EY, Assistansbolaget och KPMG har också tecknat hyresavtal.