Nyheter

Prisökningar hotar hantverksföretagen

Priserna på trävaror har ökat rekordartat. Foto: Getty Images

Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt det senaste året och än är ingen direkt avmattning i sikte. Det får en direkt påverkan på många hantverksföretag.
– Många av våra proffskunder ber oss om underlag för att kunna motivera de höga priserna ut till slutkunden, säger Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna.

I spåren av coronapandemin har allt fler valt att bygga nytt eller renovera sina bostäder. Antingen på egen hand eller med hjälp av någon professionell hantverkare. Den ökade efterfrågan i kombination med brist på containrar som kan frakta varorna från Asien samt ökad export av trävaror har orsakat en brist på byggmaterial och det har i sin tur drivit upp priserna till rekordnivåer. Trenden har pekat spikrakt uppåt och det finns en stor osäkerhet inför framtiden, enligt Monica Björk.

– Vi är ganska sårbara eftersom vi är beroende av vad som händer i övriga världen. Det råder fortfarande brist på vissa råvaror och priserna på frakterna är skyhöga. Det är främst trävaror i form av byggskivor som skenat det senaste året. Där ser vi att vi har nått toppen och att det kanske är på väg neråt. Men det är mycket tveksamt att de kommer sjunka tillbaka till prisnivåerna före pandemin, säger hon.

Utöver trävarorna så är det prisökningar på allt material. Det beror på att efterfrågan fortsatt är god samtidigt som det är låga lagernivåer. Proffssegmentet är införstådda med prishöjningarna men vanliga privatkonsumenter, som bygger mer sällan, kanske inte påverkas i lika hög grad i sina byggbeslut.

– Många genomför sina byggen ändå eftersom det är en engångsföreteelse och då tänker man inte så mycket på kostnaden. Men det kan finnas en risk att vissa projekt pausas och att många avvaktar med större investeringar eftersom det är dyrt med allting just nu.

En effekt av de höga nivåerna är att många entreprenörer hör av sig till byggmaterialhandeln för att få underlag som kan motivera deras prissättning till sina kunder. I vissa fall måste man göra prisjusteringar som ligger högre än det som ursprungligen var avtalat.

– I värsta fall riskerar entreprenörerna att gå i konkurs. Om de inte kan justera priserna kan projekten bli rena förlustaffärerna. Därför vill man kunna påvisa att det är ökade priser som ligger bakom justeringen, säger hon.

Ett av segmenten som ökat i pris är målarfärg. Även där handlar det om effekter i omvärlden som driver upp kostnaderna. En teori är att oljeproduktionen minskat och därmed orsakat brist på restprodukter som används i tillverkningen av målarfärg. En annan är att stormen i Texas slog ut flera tillverkare av viktiga råvaror.

– Ingen som jag har pratat med har sagt att de har tomt på hyllorna. Däremot är det prishöjningar på i princip allt. Det mesta går att få tag på. Det är bara en kostnadsfråga.

Prognoserna inför den närmsta framtiden är fortsatta prisökningar även om det stabiliserats när det gäller byggskivor i trä.

– Vi ser en fortsatt ökning på i princip alla produkter. Flera leverantörer har aviserat prishöjningar från och med första oktober och eftersom vi är ett mellanled måste vi anpassa priserna. Men samtidigt är vi angelägna att våra kunder inte ska gå i konkurs. Vi försöker parera så gått det går men det är en komplex värld som vi lever i, säger Monica Björk.

På branschorganisationen Installatörsföretagen ser man hur prisökningarna drabbar många av deras medlemmar.

– Det är ett stort problem som pågått ganska länge. Många sitter med avtal med fasta priser som är tecknade längre bakåt i tiden. Men när det väl blir dags att bygga har priserna på byggmaterial ökat så mycket att projekten riskerar att bli rena förlustaffärer. Det är få som sitter med några stora lager utan man köper varorna när det blir dags att genomföra projektet, säger Fredrik Mejhert som är jurist på Installatörsföretagen.

Frågorna om prisökningarna tog fart på allvar i början av 2021 och har sedan varit högaktuella för alla branscher som ingår i Installatörsföretagen. För att kompensera för de ökade priserna försöker många företag förhandla om sina avtal.

– Det är så klart en väldigt svår diskussion som man blir tvungen att ta med kunden. Men om man inte gör det kan den yttersta konsekvensen bli förluster och i förlängningen att företaget går i konkurs. Det här är en viktig fråga för våra medlemmar. Vi har haft en del webbseminarier som varit väl besökta men får fortfarande många frågor från våra medlemmar. Vi ser ingen direkt avmattning, fortsätter han.

När det gäller varorna som kommer från Asien handlar det främst om maskiner och infästningsmaterial som exempelvis skruvar. Även vissa kedjor har sina egna varumärken inom den typen av produkter som måste fraktas med containrar från Asien.