Nyheter

Prisras på småhus bromsar

De senaste månadernas prisras på småhus i landet bromsas upp, visar ny statistik från SCB. Priserna har fallit mest i Stockholm.

Småhuspriserna har sjunkit under de senaste fem månaderna i riket som helhet. Men nu synes prisfallet ha stabiliserats på många håll i Sverige, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

I Stockholm har prisraset varit störst, med en nedgång på 6 procent mellan de senaste två kvartalen. Fallande priser har även drabbat Södermanlands och Örebro län, med 5 procent vardera.

Nu visar småhusbarometern för mars att priserna står still eller stiger på flera håll i landet. Största prisökningen har skett i Kronoberg, 6 procent, följt av Blekinge och Dalarna med 3 procent.

På årsbasis har småhuspriserna sjunkit med 3 procent, rapporterar SCB. Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet var 1,8 miljoner under det senaste kvartalet.