Nyheter

Prisuppgång för bostadsrätter under 2012

Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Av den senaste månadsrapporten från Svensk Mäklarstatistik framgår att sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent. I december har priset på både bostadsrätter och villor i riket gått ner med 1 procent.

–       Efter 2011 års nedgång på bostadsrätter kan vi konstatera att priserna gick upp på helåret 2012, trots finansiell oro, stort utbud och längre försäljningstider på bostadsmarknaden. Av storstäderna har prisuppgången varit särskilt tydlig i Stockholm och Göteborg. Även villapriserna gick upp, även om blygsamt. Dock kan vi se att uppgången har mattats av under årets sista tre månader, säger Peeter Pütsep, vd Svensk Fastighetsförmedling.

–       Om det inte sker några större förändringar i vår omvärld eller en dramatisk ökning av arbetslösheten i Sverige tror vi att 2013 kommer att påminna mycket om 2012. Det vill säga bostadspriserna kommer gå lite upp och ner, längre försäljningstider, men med regionala skillnader. Utbudet är ännu så länge lägre än vid samma tidpunkt förra året, men det är förmodligen tillfälligt och beror på den långa julledigheten, säger Peeter Pütsep.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3554″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”164″,”width”:”468″}}]]

Statistiken baseras på försäljningen av 15 081 bostadsrätter under oktober 2012 – december 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2012 – september 2012, tolvmånaderssiffran med oktober 2011 – december 2011 och enmånadssiffran jämförs med september 2012 – november 2012.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3555″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”132″,”width”:”468″}}]]

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.Statistiken baseras på försäljningen av 8 002 villor under oktober 2012 – december 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2012 – september 2012, tolvmånaderssiffran med oktober 2011 – december 2011 och enmånadssiffran jämförs med september 2012 – november 2012.

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 5 013 fritidshus mellan januari 2012 och december 2012. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 319 000 kronor, vilket är en nedgång med -2 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.