Nyheter

Privata aktörer vill bygga linbanan

Linbanan. Bild: Göteborg stad/tmrw

Linbaneprojektet i Göteborg lever än. En grupp privata näringslivsaktörer vill återuppta det omdiskuterade projektet och ha en linbana klar till 2023.  

För snart ett år sedan skrotades linbaneprojektet efter att kostnaderna skenat rejält. I ursprungsförslaget skulle kostnaden för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen uppgå till 1,1 miljarder kronor, en summa som sedan justerades upp till fyra miljarder. Försök gjordes sedan att minska kostnaderna med olika alternativa lösningar, dock på bekostnad av nyttan, enligt Trafiknämnden, som beslutade att avbryta projektet.  

Men nu är frågan alltså åter aktuell. I ett brev till berörda kommunala nämnder, Västtrafik, och kommun- och regionstyrelserna skriver talespersonen för näringslivsgruppen, Michael Olsson, att man åter vill aktivera linbanan i Göteborg. Med projektnamnet Linbanan 2.023 tänker de lokala initiativtagarna ”hantera finansieringen, byggnationen och den tekniska driften”. 

Linbanan ska gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen på Hisingen med stationer även på Lindholmen och Västra Ramberg på Hisingssidan. Gondolerna ska svälja 25 personer, vilket betyder 2000 resenärer i timmen i varje riktning. 
”Linbanan är helt enkelt en effektiv lösning i svårframkomliga områden. Kapacitetsmässigt ger en linbana en lika stor kapacitet som en spårvagnslinje. Linbanan kan överbrygga barriärer, skapa fastighetsvärden och även sammankoppla staden utan att för den delen begränsa sjöfarten i höjdled”, skriver man i brevet.  

Den lokala näringslivsgruppen är också fast beslutna att de många år av utredningar och förstudier går att återanvända och att stadslinbanan skulle kunna stå klar till stadens framflyttade 400-jubileum 2023 (400-årsfirandet har flyttats fram två år på grund av Coronapandemin). Men för det krävs förstås att alla berörda instanser och myndigheter är med på tåget. 

Den 17 november fattar byggnadsnämnden beslut om detaljplaneärendet för en stadslinbana i Göteborg ska stängas ner eller ej. ”Beroende på att ärendet är bordlagt och behandlas i byggnadsnämnden den 17 november 2020 följer våra nästa steg utifrån de beslut som tas i ärendet”, står skrivet i brevet där det också framgår att aktörerna som står bakom initiativet mer i detalj kommer att presenteras längre fram. 

Michael Olsson har flera års erfarenhet från chefsroller i stora bolag, främst Electrolux. Han är i dag bland annat huvudägare och ordförande i Funäsdalen Berg och Hotell som häromåret uppförde en linbana. 

     Text: Henrik Ekberg