Nyheter

Processledaren sätter nivån

Hanna Torlén, processledare på Zynka BIM.

Hon är utbildad byggnadsingenjör, har tidigare haft titeln BIM-strateg, men har nu växlat över till att kallas processledare, en av de nya roller som växer fram i digitaliseringens spår.
– Min uppgift är att sätta rätt digital nivå och ansvara för kravställningen och den digitala processen i projektet, säger Hanna Torlén, processledare på Zynka BIM.


Konsultbolaget Zynka BIM levererar digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper för att bidra till effektivare projekt, visualisering och samordning i alla delar av fastighetens livscykel.

Inom företaget finns ett stort antal BIM-strateger och BIM-samordnare. Men på grund av den digitala transformationen i byggbranschen har nya behov och arbetssätt skapats. En ny tjänst som vuxit fram bara de senaste åren är processledare, eller Process Manager.

– Rollen har fötts ur det faktiska behov som finns i byggprojekt där vi ser att vi gör störst nytta och får maximal utväxling. Vi har börjat frångå titeln BIM-samordnare eftersom rollen ofta är missuppfattad när man kommer ut i projektet och man blir ännu en sakkunnig i konsultgruppen, säger Hanna Torlén, en av Zynka BIMs processledare.

Som processledare har Hanna Torlén ansvar för den digitala processen i ett projekt. Hon jobbar tätt tillsammans med projekt- och projekteringsledningen, som har det byggtekniska ansvaret. Processledaren är ansvarig för att tillsätta rätt digital expertis inom till exempel BIM eller GIS vid behov i projektprocessen.

– Vi vill digitalisera fastighetsbranschen från projektering till förvaltning. Min uppgift är att ansvara för den digitala processen i ett projekt och sätta rätt digitala mål och hitta rätt nivå i projektet.

För Hanna är det viktigt att komma in i så tidigt som möjligt i projekten.

– Det är viktigt att vi kommer in tidigt i projektprocessen, redan i projektutvecklingsfasen för att skapa rätt förutsättningar. Ansvaret för att driva den digitala processen ligger annars på projekteringsledaren, som inte alltid har den djupgående kunskapen som krävs.  

Bland kunderna finns allt från fastighetsbolag och förvaltare till byggföretag och kommuner.

– Bland de stora byggföretagen finns ofta egna VDC-ingenjörer som vi samarbetar med och i vissa projekt supportar.

Hanna Torlén är utbildad byggingenjör från University of Brighton, Inriktningen mot BIM växte fram under utbildningen. En annan väg att gå är att läsa BIM-projektering på en YH-utbildning.

– Behovet av den här kompetensen ökar. Många projektledare har inte rätt kunskap om de digitala verktygen eller processerna. De som kommer som nyutexaminerade har ofta en högre digital förståelse och ligger i framkant kring digital utveckling.

Vad är det roligaste med att jobba som processledare?

– Att jag träffar så många olika människor. Även om vi jobbar med digitalisering och effektivisering ligger fokus på människorna och kommunikationsprocesserna, och i varje projekt gäller det att få med sig hela projektgruppen och förstå deras behov och perspektiv. Som processledare måste du kunna ta alla olika typer av människor och även få dem att förstå nyttan av digitalisering.