Nyheter

Projekteringen minskar i Stockholm

Sverige Bygger ser en negativ utveckling på Stockholms projektmarknad. Foto: Getty Images

Det är övervägande en negativ utveckling om vi fördjupar oss i Stockholms projektmarknad. Projekteringsindex för projekt inom segmentet 1–500 Mkr i Stockholms län ligger just nu på -14,8 procent.

Men det går att hitta positiva undantag.

Byggstarterna i Stockholms län har de senaste åren (nov 2016 till okt 2017 respektive nov 2017 till okt 2018) motsvarat ungefär 25 procent av hela landets byggstarter, om vi ser till projekt mellan 1–500 Mkr. Mäter vi byggstarter från november 2018 till oktober 2019 står Stockholms län istället för 23 procent av alla byggstarter i hela landet, inom projektsegmentet 1–500 Mkr.

Räknar vi in även projekt över 500 Mkr står Stockholms län däremot för en något större (24 procent) och ökande andel av den byggstartade projektmarknaden.

Byggstartsindex för Stockholms län ligger just nu på -5,5 procent inom segmentet projekt 1–500 Mkr, men på +26,1 procent om vi tar med projekt även över 500 Mkr. Oavsett om vi räknar in de allra största projekten eller inte är nedgången på minst 15–25 procent om vi jämför med byggstartsvolymerna som kom igång perioden november 2016 till oktober 2017.

Byggandet i Stockholm minskar alltså jämfört med den relativt höga nivån vi kommer från. Det handlar främst om minskade nybyggnationer och byggstarter av bostäder, kontor och affärslokaler. Byggstarter inom anläggning och skolbyggnation ökar däremot.

Någon ljusning syns inte om vi ser till projekt där projektering påbörjats de senaste 12 månaderna. Projekteringsindex för projekt inom segmentet 1–500 Mkr i Stockholms län ligger just nu på -14,8 procent.

Även om konsulterna haft och har en hel del att göra med projekt inom anläggning och skolor så är minskningen inom nyproduktion och bostäder, affärslokaler samt hotell så pass omfattande att projekteringsstarterna i Stockholms län totalt sett minskat med närmare 15 procent de senaste 12 månaderna, och räknar vi in även projekt över 500 Mkr är minskningen hela 26,1 procent.

Att större arkitektkontor som White och Tengbom varslat är andra tecken på en nedgång i projekteringar på projektmarknaden.

Enligt landets största projektdatabas (Sverige Bygger/BYGGFAKTA), ligger dock tillförseln av helt nya (tidiga) projektplaner i Stockholms län på en något högre nivå perioden november 2018 till oktober 2019, än den gjorde föregående 12-månaders period. Det är både något fler projektplaner samt till en uppskattad framtida byggkostnad som ligger på ca en miljard mer inom projektsegmentet 1–500 Mkr och hela fem miljarder mer om vi även räknar in projekt över 500 Mkr. 

Peter Åhs
Marknadschef
Sverige Bygger/Byggfakta