Nyheter

Prövar Faluns miljonböter

Falu kommun och Konkurrensverket tvistar om hur mycket kommunen ska böta för den otillåtna direktupphandlingen med Peab.

Nu ska målet avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i målet om upphandlingsskadeavgift efter den så kallade Peab-affären, där Falu kommun gjorde en otillåten direktupphandling till ett värde av drygt 160 miljoner kronor.
Konkurrensverket yrkade på att Falu kommun skulle betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, men kammarrätten i Sundsvall gav Falu kommun rabatt på böterna. Summan landade på åtta miljoner kronor då fallet inte ansågs vara tillräckligt ”graverande”.

Konkurrensverket och Falu kommun har överklagat ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu ska avgöra hur stor avgift som ska dömas ut.

Konkurrensverket yrkar att rätten ska fastställa upphandlingsskadeavgiften till 10 miljoner kronor. Falu kommun bestrider bifall till överklagandet och kvarstår vid sin inställning att – i första hand – avgift inte ska påföras. I andra hand är kommunens inställning att avgiften ska efterges eller åtminstone bestämmas till ett lägre belopp än Konkurrensverkets yrkade.