Nyheter

Putsa på din ledarstil

Det räcker inte att ha en viss ledarstil. Den ska matcha jobbet också. Särskilt viktigt att tänka på när man byter jobb eller stiger i graderna, enligt ledarskapsexperterna.

Personliga egenskaper som ska förstärkas eller arbetas bort brukar vara i fokus när det handlar om att slipa sin ledarstil. Men ledarskapsexperterna Norm Smallwood och Dave Ulrich vill att man ska börja med att titta på omvärldens förväntningar. I sin bok The leadership code – five Rules to Lead beskriver författarduon hur man bygger upp sin ledarskapsstil i fem steg.

1. Bestäm dig för vilka resultat du vill uppnå i år. Du ska tänka i termer av vad kunderna, investerarna, medarbetarna och ditt företag förväntar sig av dig. Ledarskap handlar om att leverera resultat.

2. Bestäm vad du vill bli känd för. Även här är perspektivet omvärldens. Fundera ut sex egenskaper som passar bäst för just din chefsroll. Stäm av med din chef och med medarbetare du litar på om det till exempel är kreativ du ska vara eller om det är administrativa talanger som efterfrågas.

3. Kombinera egenskaperna två och två. Prova alla kombinationer. Kanske upptäcker du därmed också hur du kan uppnå det du vill bli känd för. Till exempel ”självständigt innovativ”- du blir innovativ genom att vara oberoende.

4. Kombinera det du vill bli känd för med det du vill uppnå. Till exempel ”Jag vill bli känd som självständigt innovativ så att jag kan göra min avdelning lönsam”. Är detta vad som bäst visar vem du är och vad du vill? Är detta vad omgivningen önskar? Kan du leva upp till förväntningarna? Gör också en riskanalys.

5. Stäm av din nya stil med omgivningen efter ett tag. Tycker folk att du är coachande och flexibel, som du hade bestämt dig för?

– Att välja en ledarskapsstil kommer att hjälpa dig att hitta fokus. När du definierat vad du vill vara känd för är det lättare att släppa allt som inte leder till det du ska leverera, skriver Norm Smallwood på Harvard Business News.

Han manar till reflektion: bottnar de valda egenskaperna i den egna personligheten? Det är också viktigt att ompröva ledstjärnorna.

– I vårt arbete har vi sett att chefer med god självkännedom och lust att utveckla sitt ledarskap har större utsikter att lyckas på lång sikt. Dessutom har de roligare.