Nyheter

Q-gruppen har ansökt om konkurs

Q-gruppen Bygg AB har på egen begäran ansökt om konkurs. Orsaken är ett kraftigt likviditetsmässigt underskott och ackumulerade förluster.
– Vi kantrade över för mycket åt nyproduktion av bostäder, säger Jan Henriksson, vd för Q-gruppen.

En ansökan om konkurs lämnades in till Södertörns tingsrätt i tisdags. Q-gruppen Bygg AB, med fokus på Stockholmsmarknaden, har under de senaste åren hanterat ett kraftigt likviditetsmässigt underskott. Bolaget har tre ansträngda bokslut bakom sig och de ackumulerade förlusterna är omfattande. 

” Vi har under en längre tid arbetat oerhört hårt samt genomfört flera aktieägartillskott för att få till en ekonomisk balans. Nu har vi nått det läge där vi inte kommer längre. Som en konsekvens av detta har vi idag, på egen begäran, ansökt om konkurs för Q-gruppen Bygg AB.”, skriver Q-gruppen i ett pressmeddelande.

Skälen till detta är flera och de mest avgörande är:   

  • Stor ekonomisk förlust 2016-2017 i ett nybyggnadsprojekt 
  •  Lång pågående tvist efter hotellbygge 2014-2016 
  •  Ekonomiska smällar i flertalet bostadsprojekt 
  •  Ett egenregiprojekt som inte fallit väl ut  

I praktiken handlar det om många slutregleringar där det diffat för mycket, om oreglerade krav samt att man ”lagt för många ägg i samma korg”.

– Vi valde att sätta oss själva i konkurs på grund av en obeståndssituation. Vi har jobbat i uppförsbacke så länge för att försöka få till en balanserad verksamhet. Men ryggsäcken blev för tung för att göra andra affärer, säger Jan Henriksson, grundare och vd.

På tisdagen informerades personalen om läget. Ett 70-tal medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, berörs av konkursen. Konkursen drabbar bara Q-gruppen Bygg AB, medan de övriga koncernbolagen Q-gruppen AB, Q-gruppen Fastighet AB och Q-gruppen Projekt AB finns kvar.

Enligt Jan Henriksson finns redan ett nytt bolag i planerna.

– Q-gruppen Bygg kantrade över för mycket mot bostadsproduktion. Vi är väl först av de medelstora byggbolagen att gå omkull, men jag vet att det är många som kämpar med likviditetsproblem.

Det nya bolaget, Q-gruppen i Stockholm AB, kommer att fokusera mer på ROT-marknaden, kontorsombyggnader och butikslokaler. Än så länge är det bara han själv som ingår i Q2.0, som arbetsnamnet är, men målet är att bygga upp något större.

– Jag vill betona att konkursen inte har varit planerad. Konkurs är alltid en tråkig väg att behöva gå. Jag tycker att man ska göra rätt för sig, men i det här fallet var det en sista utväg. Jag vill värna om våra leverantörer och hjälpa till på bästa sätt, säger han.

– Men jag hoppas ändå att det kan komma något gott ur det här. Jag tror stenhårt på framtiden. Det är inte hela havet stormar.

Fastighetsutvecklingsföretaget och byggherren Tobin Properties har efter beskedet om Q-gruppens konkurs gått ut och flaggat för att detta innebär en risk för förseningar och merkostnader i berörda projekt. Tobin Properties har anlitat Q-gruppen Bygg som totalentreprenör i projekten Brf Vyn i Nacka och Brf Unum i Täby. Tobin Properties vidtar nu åtgärder för att ”minimera påverkan för kunderna samt begränsa risken för kostnadsökningar som Q-gruppens konkurs kan orsaka bolaget och dess projekt”, skriver de i ett pressmeddelande.  

FAKTA:
Q-gruppen bildades 1997 och är ett stockholmsbaserat privatägt byggbolag.  

Har ett 70-tal anställda. 

Bolaget har en allmänbyggande kompetens och arbetar med både om- till- och nybyggnad av hus, bostäder och lokaler.

Bland referensprojekten finns bland annat Spritmuseum, Arkaden i Sundbyberg, Sven-Harrys konstmuseum, Station Odenplan vid Citybanan och Sjöstadshallen.