Nyheter

Raket blir Kirunas nya landmärke

Kirunas raketformade skola är den största kommunala satsningen sedan 1963 — och den har redan hunnit skapa rubriker.

Kirunas raketformade skola ska bli stadens nya landmärke.Det är svårt att missa, den för tillfället grå, fyra våningar höga byggnaden som tornar upp sig bland tallarna i stadsdelen Lombolo i Kiruna. Genom de specialtillverkade fönstren syns gulklädda byggarbetare som jobbar febrilt för att hålla tidsschemat.

Byggnaden är den högsta i området och den sticker ut på flera sätt. 

-Det är vårt första projekt här i den här storleken, säger Fredrik Bergström, platschef på NCC, som fått i uppdrag att bygga skolan.

Efter att Lomboloskolan brann ner 2009 har kommunen länge funderat hur de ska göra. De kom till slut fram till att en utbyggnad av Raketskolan var bästa alternativet och i mars 2011 togs första spadtaget.

Nu är isoleringen klar och byggarbetarna är i full färd med att montera de rundade fönstren.

Projektet på 210 miljoner kronor är Kiruna kommuns största satsning sedan stadshuset byggdes 1963 – och till skillnad från den gamla skolbyggnaden ska nya Raketskolan göra skäl för sitt namn. 

Den arkitektritade fastigheten är formad som en liggande raket, med ena sidan av fasaden som utblåset under raketen med runda fönster i rött, gult och orange.

För att sammanlänka det nya med det gamla har den befintliga byggnaden rivits mitt itu. Där har sedan den nya entrén integrerats. Fredrik Bergström konstaterar att det kanske hade varit lättare att bygga helt nytt.

-Men det har samtidigt varit både fördelar och nackdelar. Vi har till exempel kunnat använda taket på den gamla skolan som ett skydd för fastigheten under byggtiden.  

Att foga samman delarna har bara varit en av svårigheterna med projektet.

-Den stora utmaningen har varit komplexiteten och tiden. Vi har aldrig gjort något liknande: Runda fönster, lutande betongstomme och runda betongväggar. Det finns nästan inget som är rakt i den här byggnationen, säger han.

Förutom problemlösning har företaget också ställts inför frågeställningar utanför byggplatsen. 

Enligt mediesajten Stoppa fusket nu betalade en av underentreprenörerna på Raketskolan varken sociala avgifter eller skatt för sina anställda. 

Vid årsskiftet ersatte NCC bemanningsföretaget med en lokal firma, men det berodde inte på att företaget inte skött sig.

-För NCC så har avtalet med  bemanningsföretaget uppfyllt alla krav. Anledningen till att vi avslutade samarbetet var att vi fick tag i lokala byggare, som hela tiden varit första alternativet för oss i det här projektet, säger Fredrik Bergström.

Förutom den omfattande tillbyggnaden totalrenoverar teamet även den befintliga Raketskolan och bygger en idrottshall med 500 sittplatser. När allt är klart rymmer skolan 700 elever från förskoleklass till årskurs nio. 

Tanken är att elever och lärare ska kunna flytta in vid terminsstarten i höst. 

Fredrik Bergström tycker att projektet är spännande och han konstaterar att det är speciellt att bygga en skola.

-Det är en byggnad som påverkar många människor. Det gör att det känns extra viktigt att lämna ifrån sig en bra produkt.

Miljövänlig raket

Skolan blir den första byggnaden att klimatdeklareras av NCC Region Norrland. Det innebär att de utsläpp av växthusgaser som huset bidrar till under sin livscykel, som materialinköp, transporter, byggprocess och drift under 50 år, redovisas.  Tanken är att det ska hjälpa kunden att välja miljövänliga alternativ, att jämföra material och energisystem och hitta de bästa lösningarna ur miljösynpunkt.