Nyheter

Ramböll och Tyréns tar plats

Birgitta Olofsson, Tyréns AB och Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB.

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma valdes en ny styrelse som ska fortsätta driva STD-företagens utveckling och förnyelse.

Birgitta Olofsson, Tyréns AB och Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB valdes in som styrelseledamöter.

Markus Granlund, vd på Semcon, fortsätter som ordförande för styrelsen.

-Arkitekt- och ingenjörsbranschen fortsätter att växa och efterfrågan på våra företags tjänster blir allt starkare. Våra medlemsföretag spelar en viktig roll i skapandet av det innovativa och smarta samhället och styrelsen har en viktig uppgift att driva ett arbete som stärker vår röst i samhället. Därför är det viktigt att styrelsen har ett starkt mandat och representation hos medlemsföretagen. De nyvalda ledamöterna bidrar tillsammans med övriga ledamöter med precis den bredd och erfarenhet vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag, säger Markus Granlund ordförande Svenska Teknik&Designföretagen, i ett pressmeddelande.

Styrelsen Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega 2017:

Ordförande Markus Granlund Semcon AB (vald till 2018) 

Tomas Alsmarker Nyréns Arkitektkontor AB (vald till 2019)

Johan Dozzi Sweco AB (vald till 2019)

Ljot Strömseng Norconsult AB (vald till 2019)

Ulla Bergström White Arkitekter AB (vald till 2018)

Pär Hammarberg COWI Sverige AB (vald till 2018)

Magnus Meyer WSP Sverige AB (vald till 2018)

Niklas Sörensen Ramböll Sverige AB (fyllnadsval till 2018)

Mikael Vatn Etteplan Sweden AB (omvald till 2019)

Birgitta Olofsson Tyréns AB (nyvald)

De två ny ledamöterna innebär dels en utökning av styrelsen men också ersättning för Jannice Johansson Steijner, tidigare Tengbomgruppen AB.