Ramböll utformar ingenjörsutbildning

Ramböll utformar ingenjörsutbildning
Teknikkonsulten Ramböll ska vara med och utforma en ingenjörsutbildning vid Mälardalens högskola. Personal från Ramböll ska dessutom delta i undervisningen.

Ramböll har vunnit upphandlingen om att delta i kursutvecklingen av högskolans energiingenjörsprogram. Kontraktsumman omfattar 1,7 miljoner kronor.

Teknikkonsultbolaget ska ta fram två nya delkurser, om ventilationsteknik och byggnaders energisystem, med utgångspunkt från den kompetens som branschen efterfrågar, samt delta i undervisningen på de två delkurserna.

Kursen som handlar om byggnaders energisystem kallas ”projektkurs” och bygger på ett koncept som Ramböll tidigare har tagit fram. Målsättningen är att kursen ska likna verkligt konsultarbete i så stor utsträckning som möjligt.

Undervisningen kommer till stor del att bedrivas i mötesform, för att likna verkliga projekteringsmöten, och studenterna kommer att få möjlighet att arbeta med branschens senaste verktyg och system.

— Vi från näringslivet kan tillföra våra erfarenheter från verkligheten så att utbildningen blir mer verklighetsanpassat och det är något som högskolan uppskattar. De vill ju få ut studenter som är attraktiva på arbetsmarknaden, säger Anders Geerd på Ramböll.

Benny Ekman, ansvarig för energiutbildningarna på Mälardalens högskola, tycker att projektkursen ger en helt ny dimension på utbildningen.

— Projektkursen är helt unik och finns bara på Mälardalens högskola. Möjligheten att samarbeta med näringslivet är mycket värdefullt för oss, eftersom vi får ta del av det allra senaste samt hur man jobbar och använder kunskaperna ute i verkligheten, säger han i ett pressmeddelande.

Det råder brist på ingenjörer med energikompetens och behovet väntas öka i framtiden. I en enkät från branschorganisationen Svenska Teknik- och Designföretagen uppgav cirka 80 procent av företagen att rekryteringsbehovet av energiexperter kommer att öka inom en femårsperiod.

— Studenterna ska lära sig ett systemtänkande. Vi vill lära ut hur byggnader fungerar ur ett energiperspektiv och hur de tekniska systemen fungerar och samverkar med byggnadsutformningen för att uppnå optimal energianvändning. Det är alltså inte fråga om att utbilda konstruktörer, det finns redan utmärkta utbildningar för den kategorin, säger Anders Geerd.

Personal- och informationsdirektör Siv Axelsson på Rambölls konkurrent WSP välkomnar samarbeten mellan universitetsvärlden och teknikkonsultbranschen.

— Under förutsättningen att upphandlingen har skötts som den ska är det bara att gratulera Ramböll, säger hon.

Får Ramböll en konkurrensfördel gentemot er nu?

— Det är möjligt att Ramböll initialt har ett litet försprång när det gäller rekrytering av de här studenterna, men det brukar jämna ut sig i det långa loppet, säger Siv Axelsson.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
Tjädrar sätter stopp för vindkraftspark
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år