Nyheter

Allt fler byggföretag handlar online

Närmare 1 av 5 använder e-handel till minst 70 procent av beställningarna
Närmare 1 av 5 använder e-handel till minst 70 procent av beställningarna, det visar den senaste Ramirentrapporten. Foto: Getty Images

Intresset för att handla online växer inom byggsektorn. Årets Ramirentrapport visar att i dag gör närmare var femte byggföretag merparten av sina beställningar över nätet.

Var fjärde person som har deltagit i undersökningen uppger att de använder e-handel till minst hälften av sina beställningar – var femte till över 70 procent. Personer i åldrarna 30-49 år är de som främst handlar online.

Bättre priser är det som skulle kunna få fler att göra mer inköp över nätet (26%). Ett mer heltäckande sortiment (19%) skulle också öka intresset, följt av enklare e-handelstjänster (18%) och snabbare leveranser (15%).

– Det är intressant att se att framför allt företag i Mellansverige uppger att snabbare leveranser skulle kunna få dem att handla mer online. Bättre priser är det som framför allt skulle locka företag i mindre städer och på landsbygden, säger Navid Naseh, CIO på Ramirent Sverige.

Navid Naseh, CIO på Ramirent Sverige, kommenterar den senaste Ramirentrapporten.
Navid Naseh, CIO på Ramirent Sverige, kommenterar den senaste Ramirentrapporten. Foto: Ramirent

Det kan få fler att handla via nätet

Så många som var sjunde menar att de interna strukturerna på bolaget gör det svårt att handla online. Här har bolagen ett internt arbete att göra om de vill bli mer digitala.

– Vill e-handeln däremot öka sin försäljning till byggbranschen har de mycket att vinna på bra rådgivning. 12 procent av de som deltagit i Ramirentrapporten uppger att det krävs bättre stöd och rådgivning om de ska handla mer via nätet. Byggbranschen har tagit kliv mot att bli mer digital. Nu gäller det att även e-handeln kan möta upp mot de krav som branschen ställer, säger Navid Naseh.

Ramirentrapporten, som ges ut för tredje året i rad, presenterar statistik och insikter kring olika aktuella ämnen inom branschen. Undersökningen är genomförd med hjälp av Novus, vilket garanterar ett representativt urval från branschen. Statistiken bygger på svar från 500 personer inom byggbranschen.

Rapporten hittar du här.