Nyheter

Ratat byggprojekt invigdes

En modern byggnad, ritat av White Arkitekter, uppfört av Fristad Bygg. Foto: Eddie Löthman

I höstas var det ingen som ville bygga Västtrafiks nya resecentrum vid Åkareplatsen.

I måndags invigdes den moderna och återvinningsbara byggnaden.


– Det har gått jättebra. Vi har fått ett snyggt resecentrum med god kapacitet, säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik AB.

Sommaren 2017 hade byggherren Västtrafik problem att få in anbud på ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen, som tillfälligt ska ersätta Nils Ericson Terminalen.

På markanläggningen, som består av väderskydd och uppställningsytor för bussarna, var det ingen byggentreprenör som visade intresse, och Västtrafik fick göra ett nytt försök och gå ut med förfrågningsunderlag en gång till. Nyheten var en av Byggvärldens mest lästa artiklar under 2017.

– Orsaken till det bristande intresset är en överhettad byggmarknad i Göteborg, sa Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik AB, till Byggvärlden i höstas.

Men nu står det nya resecentrumet vid Åkareplatsen i centrala Göteborg klart och i måndags var det stor invigning. Trots förseningar i samband med upphandlingen så öppnar resecentrumet i stort sett enligt tidplan.

– Det har gått jättebra. Vi har fått ett snyggt resecentrum med god kapacitet, säger Stefan Ekman.

Fristads Bygg har byggt själva resecentrum, en två våningar hög servicebyggnad, medan FO Peterson ansvarat för terminaldelen, en markanläggning som består av tak som väderskydd för väntande resenärer i direkt anslutning till busshållplatserna.

Anledningen till flytten är att delar av Nils Ericson Terminalen tas ned för att göra plats för flera byggprojekt som kommer att prägla Centralenområdet i många år framöver.

— På Åkareplatsen ersätter vi de funktioner som försvinner i samband med utvecklingen av centralenområdet, där många projekt, som Nya Hisingsbron, E45:an och Västlänken, pågår, säger Stefan Ekman.

Resecentrumet är en modern träbyggnad, byggd i material som kan återvinnas och kan monteras ner för återanvändas i andra byggprojekt i framtiden. Resecentrum på Åkareplatsen är en tillfällig byggnad som kommer att ligga där i cirka tio år, tills de delar av Nils Ericson Terminalen som demonterats kan byggas upp igen.
 

Åkareplatsen Resecentrum i korta drag:

Resecentrum innehåller Pressbyrån, toaletter, vänthall och personalutrymme

Ritat av White Arkitekter

Uppförd av Fristad Bygg (terminaldelen är byggd av FO Peterson)