Nyheter

”Rätt med satsningar på infrastruktur”

I branschen är reaktionerna positiva efter att regeringen presenterat sin miljardsatsning på vägar och järnvägar. <br></br> — Det är alltid rätt med infrastrukturinvesteringar, säger Per-Ingemar Persson, vd på Veidekke.

Under 2009 och 2010 satsas 7,6 miljarder kronor på vägar och järnvägar. Särskilda satsningar ska göras i Göteborg och Malmö, bland annat på utbyggnad av motorväg mellan Borås och Ulricehamn.

Per-Ingemar Persson har ännu inte kunnat detaljstudera de olika projekt regeringen valt ut. Men satsningar på infrastruktur blir alltid lönsamma, anser han. Och Veidekke har på allvar gett sig in i anläggningsbranschen med stora kontrakt i Stockholmsområdet.

— Vi är gärna med och bygger de stora projekten. Nu är det bara att hoppas att satsningen kommer loss under lågkonjunkturen då det finns kapacitet, säger Per-Ingemar Persson.

Alliansregeringen vill främst satsa på nyproduktion av vägar och järnvägar. I en debattartikel i Dagens Nyheter menar partiledarkvartetten att underhållet misskötts under flera år.

— I vissa fall är misskötseln av vägarna så allvarlig att det är billigare att bygga nytt än att rusta det som skattebetalarna redan betalat en gång tidigare, skriver regeringen.

Bland de satsningar på vägar och järnvägar som regeringen vill ha nämns:
• E18 Hjulsta-Ulriksdal i Stockholm.
• Motorväg mellan Borås och Ulricehamn, det som nu är riksväg 40.
• Planeringsarbete för ny älvförbindelse i Göteborg.
• Utbyggnad av delar av E 22 genom Skåne och E 6 Trelleborg-Vellinge.

Per-Olof Wedin, chef för Vägverket Produktion, saknar ett projekt.
— Tyvärr finns det inget kring Förbifart Stockholm. Det är jättebra det som sker men man måste också lösa Stockholmsproblemen, säger Per-Olof Wedin.

Vägverket Produktion är på väg att bli ett eget bolag och verkar som entreprenadföretag som lämnar anbud på uppdrag åt Vägverket. Per-Olof Wedin poängterar att det är viktigt att byggena verkligen kommer igång, för satsningen handlar även om förstudier.

— Infrastrukturen är en förutsättning för all annan verksamhet så full fart framåt! Ännu mer behövs, säger Per-Olof Wedin.

Även från NCC är tongångarna positiva till regeringens satsning.
— Vi är positiva till att regeringen satsar på infrastruktur, både när det gäller på nybyggnad och underhåll. Nu väntar vi med spänning på att närmare se vad propositionen innehåller, säger Lovisa Lagerström Lantz är presschef på NCC.