Nyheter

Rättegång inställd efter häktning

Attunda tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson

I samband med renoveringen av Söderledstunneln menar NSA att de fick betala luftfakturor på 27 miljoner kronor.

Därför stämmer bolaget tre av de tidigare dömda männen i den så kallade Söderledshärvan.

Måndagens huvudförhandling fick dock ställas in då en av de svarande häktats och inte kunde närvara.

NordSyd Anläggning Handelsbolag, som består av Strabag Sverige AB och E-schakt Entreprenad AB, var generalentreprenörer när Söderledstunneln renoverades 2011-2012.

I samband med renoveringen menar NSA att en av deras underentreprenörer fakturerat dem drygt 27 miljoner kronor för arbete som inte utförts.

– Vi kräver skadestånd för att NSA fått fakturor på arbete som inte blivit utfört. Vår uppfattning är att NSA lidit skada för de luftfakturor man betalat, säger advokat Olle Kullinger, advokatbyrån Nordia.

NSA hade ett kontrakt med beställaren Stockholm stad. I stämningsansökan står det: ”Hovrätten kom fram till att det inte förekommit något bedrägeri mot Trafikkontoret, eftersom det inte framkommit att NSA vidarefakturerat kostnaderna för XXX osant påstådda arbete till Trafikkontoret”.

Skadeståndsyrkandet riktar NSA mot de tre män, en underentreprenör, en byggledare och en företagare, som dömdes i hovrätten 2015 för bokföringsbrott och skattebrott.

På måndagen skulle huvudförhandlingen ha inletts i Attunda tingsrätt, men den fick ställas in då en av de svarande häktades i fredags för överträdelse av näringsförbud. Eftersom restriktioner var kopplade till häktningen väntar rätten nu på besked från åklagaren när den häktade kan närvara.

– Ur min synvinkel föreligger det hinder för att inleda förhandlingen i dagsläget. Så länge kollusionsfara föreligger så omöjliggör det för honom att freda sig i detta mål. Därför strider det mot sakens natur att starta upp förhandlingen, säger Per Liljekvist, ombud till den häktade mannen.

Från NSA:s sida hoppas man på att åklagaren kan släppa på restriktionerna så att mannen kan närvara och rättegången äga rum som planerat.

– Det är ju inte det allvarligaste brottet i Brottsbalken som han häktats för så vi hoppas att åklagaren kan släppa på restriktionerna. Vi menar att våra intressen väger tyngre. Det kostar pengar, på ett år handlar det om tre miljoner i ränta, att inte kunna genomföra förhandlingen, som redan har blivit framflyttad en gång, säger advokat Olle Kullinger.