Nyheter

Rätten upphäver kommunens beslut om hotellinvestering

Bygget av Skellefteås kulturhus har precis påbörjats. Bild: White Arkitekter AB

Under helgen sattes spaden i marken för bygget av Skellefteås nya kulturhus.
I en ny dom upphäver förvaltningsrätten kommunfullmäktiges beslut att bygga hotelldelen.
Kommunen tänker bygga ändå.

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala bolaget Skellefteå industrihus ska investera i hotelldelen i kulturhuset. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. De klagande, både politiker och privatpersoner, menade att det stred mot kommunallagen och att ett byggande av ett hotell i kulturhuset skulle skapa en snedvriden konkurrenssituation på hotellmarknaden.

Förvaltningsrätten har nu meddelat sin dom och i den upphäver de kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten skriver i domen att det inte är en kommunal angelägenhet att bygga hotellet under dom rådande förutsättningarna och att beslutet inte är i förenligt med lagen.

I praktiken får detta inte någon betydelse då kommunen valt att fortsätta byggnationerna oavsett utfallet i förvaltningsrätten.

– Skellefteå är i stark utveckling där kulturhuset är en viktig del. Ett stopp av projektet skulle innebära att kommunens utveckling bromsas upp, vilket vi inte tänker bidra till, säger Lorents Burman,  kommunalråd, (S), i ett pressmeddelande. 

Det finns inga sanktioner i den här typen av kommunala besvärsärenden. Trots detta väljer Skellefteå kommun i samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL, att överklaga förvaltningsrättens dom.

Detta då den kan ha principiell betydelse för de kommunala fastighetsbolagen i Sverige och deras framtida uppdrag och arbetssätt. SKL kommer att stödja Skellefteå kommun i den fortsatta rättsprocessen.

Kommunen kommer nu att överklaga förvaltningsrättens dom.