Nyheter

Rättvist byggande: ”Siffrorna vittnar om utbrett byggfusk”

ID-kontroll byggarbetsplats. Foto: Bengt Alm

Sedan 2017 har 120 oannonserade kontroller genomförts och över 1400 leverantörer kartlagts inom ramen för Rättvist byggande. Nu expanderar Rättvist byggande, så att fler byggherrar kan ansluta.
Branschen står i lågor och vi måsta samlas för att släcka, säger Morgan Jansson, ordförande i styrgruppen.

Det pågår omfattande och välorganiserad arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Branschorganisationer och banker har börjat visa handlingskraft, men fler behöver göra mer. Det tycker Morgan Jansson, ordförande i styrgruppen för Rättvist byggande.

– Jag påstår att branschen står i lågor. Med Rättvist byggande försöker vi göra vad vi kan för att släcka branden. Branschen skulle behöva mobilisera men många i vår omvärld verkar vilja utreda vidare innan de agerar. Man tillsätter inte en utredning när det brinner, man samlas och släcker först, säger Morgan Jansson i ett uttalande.

Morgan Jansson. Foto: Bengt Alm

Sedan starten har Rättvist byggande genomfört drygt 120 arbetsplatskontroller och över 1400 leverantörer kartlagts. Vid kontrollerna, som görs oannonserade, upptäcks brister på i stort sett alla byggarbetsplatser. Det handlar om arbetskraft utan arbetstillstånd, ogiltiga ID-handlingar och en stor andel oanmälda underentreprenörer.

Intresset för Rättvist byggande är stort och många andra, även privata byggherrar, vill ansluta sig. Nu blir det möjligt. Genom en ideell förening hos branschorganisationen Byggherrarna öppnar bolagen bakom Rättvist byggande för fler aktörer. 

– Vi verkar på en nationell arena och har ett brett nätverk. Genom föreningen för Rättvist byggande kan vi växla upp arbetet mot arbetslivskriminalitet och byggfusk, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Stockholmsbolagen som idag står bakom Rättvist byggande kommer att bygga upp verksamheten som en fristående förening med Byggherrarna som värd. Morgan Jansson, idag ordförande för styrgruppen för Rättvist byggande, kommer att leda arbetet vidare. Föreningen öppnar upp för nya medlemmar redan i år.

Brister vid utförda kontroller:

April 2018 – november 2021AntalAvvikelser i procent
Totalt antal genomförda kontroller121
Totalt antal kontrollerade företag1418
Antal kontrollerade personer3963
Avvikelse ID06982,5%
Avvikelse ID-handling2997,5%
Avvikelse tillstånd1393,5%
Oanmäld underentreprenör56539,8 %
Brister i skalskydd*7475,5%
Statistik från april 2018 till och med november 2021. Källa: Rättvist Byggande

FAKTA, Rättvist Byggande:

  • Rättvist byggande är en satsning för sund konkurrens på lika villkor och schyssta arbetsvillkor. Arbetet startade 2017
  • 2020 var modellen implementerad i fem bolag; Familjebostäder, Micasa Fastigheter, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder.
  • Rättvist byggande omfattar tuffare krav vid upphandling, kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och oannonserade kontroller på byggarbetsplatser.
  • När oegentligheter upptäckts utfärdas viten, och lagbrott polisanmäls. Att dokumentera fusket fungerar, det har lett till viktiga milstolpar i form av fällande domar för företag som fuskat.