Nyheter

Reaktioner på budgetpropositionen

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I dag har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2016.
Fokus ligger på jobb, utbildning och klimat.
Den innehåller bland annat sänkt rot-avdrag och stöd till kommuner för ökat bostadsbygande. 

Propositionen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, kallas Investeringar för Sverige.
Regeringens jobbagenda består av tre delar: investeringar för framtiden i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings- och innovationspolitik för fler och växande företag samt investeringar i kompetens och matchning. Ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska finnas i agendan.

– Vi behöver en bättre näringspolitik så att fler företag kan växa och anställa så att det blir flera jobb. Vi måste också se till att de som är arbetslösa kan ta de nya jobben, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
Hon lyfte också fram investeringar i infrastruktur, så att varor kan transporteras och så att människor kan pendla till jobben.
– Vi behöver även investera i bostäder så att människor ges möjlighet att flytta dit jobben finns.

Bland annat:
2,2 miljarder kronor år 2016 i investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.
1,85 miljarder kronor i stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande.
1 miljard kronor till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Utgifterna för staten föreslås uppgå till 933,9 miljarder kronor under 2016. Inkomsterna för staten beräknas uppgå till 924,3 miljarder kronor under 2016. Statens ekonomi beräknas därmed få ett underskott om 9,6 miljarder kronor under 2016.

 

Kommentarer om budgetpropositionen:

Ola Månsson, vd, Sveriges Byggindustrier:
– Erfarenheter från tidigare perioder där investeringsbidrag funnits har visat att det inte har lett till att öka bostadsutbudet. Ett stöd för boende borde riktas direkt till individer och familjer och inte till byggbranschen. Rot-avdraget reducerades för att skapa investeringsbidraget. Det är olyckligt eftersom rot skapat många arbetstillfällen i seriösa företag. De pengar som regeringen nu satsar kommer inte att gynna små- och medelstora företag

Kurt Eliasson, vd, SABO:
– I dag byggs det alldeles för få bostäder. Regeringens föreslagna stöd kan bidra till att fler hyresrätter byggs i en tid då Sverige har akut bostadsbrist.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna:
–  Rotsveket upprör våra medlemmar. Stefan Löfven försvarade det intensivt under valrörelsen, för att sedan göra en kovändning. Frågan blir då vad hans löften är värda om andra saker såsom fastighetsskatten.

Mariell Juhlin chefsekonom Hyresgästföreningen:
– Den byggbonus som regeringen har presenterat och stödet för marksanering blir ett sätt att få fler kommuner att satsa och det är viktigt. Men lika viktigt är vad de väljer att bygga. Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror och här når regeringens satsningar inte riktigt hela vägen fram.
 

Johan Lindholm, Byggnads ordförande:
– Det viktigaste med budgeten är att vi nu ser början på en annan fördelningspolitik. Nu gör regeringen satsningar på de som behöver istället för fler skattesänkningar till de som redan har. Vi ser alla behovet av mer resurser till skolan, vården och omsorgen. Det är denna förändrade politik som vi borde prata om vid kafferasten på jobbet och runt matborden när man kommer hem. Jag välkomnar att regeringen nu gör satsningar på att få fler i jobb. Fler bostäder och förbättrad infrastruktur är helt nödvändigt. Däremot behövs mycket större satsningar än de som regeringen nu presenterar. Jag vill se en annan ekonomisk politik där regeringen lånar pengar för att genomföra nödvändiga rejäla reformer. Det kan handla om att låna upp 50-60 miljarder för att möta den bostadsbrist som råder i landet och genomföra satsningar för att upprusta och energieffektivisera våra miljonprogramsområden.

Björn Hellman, vd, Måleriföretagen i Sverige: 
– Jag är självklart mycket besviken att regeringen vill ändra en självfinansierad skatteneutral reform som bevisligen har fungerat. För våra medlemmar innebär ett sänkt rot-avdrag att många företag kommer att få minska sin personalstyrka, vissa företag riskerar att slås ut helt. Tittar vi på hela byggsektorn är det många företag som står inför samma öde. Det regeringen åstadkommer genom att inte lyssna på oss i byggbranschen är mer svartjobb, minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet, inte minst för våra ungdomar som oftast ligger sämst till i turordningslistorna. Det rimmar illa med regeringens mål om att åstadkomma Europas lägsta arbetslöshet.