Nyheter

”Reform för reform ska bostadsbristen bort”

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bostadsbyggandet ska bli snabbare, billigare och mer hållbart.

Räntan på uppskjuten flyttskatt ska avskaffas.

700 miljarder satsas på vägar och järnväg.

Det var några av de löften statsminister Stefan Löfven framförde han höll sin regeringsförklaring på måndagen. 

I fredags utnämndes Stefan Löfven återigen till statsminister av Sveriges riksdag. Det tog 131 dagar, rekord för en svensk regeringsbildning.

På måndagen levererade han sin regeringsförklaring, som delvis formats av ”Januariavtalet”, det 73-punktsprogram som S, MP, C och L förhandlat fram.

– Sverige är i behov av stora reformer och de kan vi nu ta tag i tillsammans, säger Löfven inledningsvis och tillägger att man nu inleder ett historiskt samarbete.

Den nationella planen för att investera 700 miljarder i vägar och järnvägar fullföljs. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut. 

Bostadsmarknaden ska effektiviseras. Bostadsbyggandet ska göras snabbare, billigare och mer hållbart. Rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Hyresmodellen reformeras med bland annat fri hyressättning vid nybyggnation. Lägenheternas kvalitet och läge får ett större genomslag i hyressättningen.

Investeringsstöden för byggandet av hyresrätter koncentreras, effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet. Räntan på uppskovsbeloppet vid flytt avskaffas, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Straffen för försäljning av svartkontrakt skärps och köpen kriminaliseras.

Det ska också bli lättare att bygga i strandnära lägen i oexploaterade områden. Däremot ska strandskyddet värnas i exploaterade områden.

–  Reform för reform ska bostadsbristen bort, säger Stefan Löfven.

Den 21 januari börjar den nya regering arbeta.

– Vi har kortare tid än vanligt, men tillsammans och i brett samarbete kan och vill vi åstadkomma desto mer. Detta parlamentariska samarbete är historiskt.