Nyheter

Regeringen bör fortsätta utveckla Bromma

Trafikutskottet anser att Bromma flygplats är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och övriga landet. Foto: Pixabay

Regeringen bör verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats, det anser i alla fall Trafikutskottet.
Utskottet vill nu att regeringen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.
S, Mp och V säger nej till förslaget.

Regeringen tillsatte i slutet av år 2014 en samordnare som skulle se över framtiden för Bromma flygplats. Bland annat ingick det i uppdraget att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet på annat håll i Stockholmsregionen och att använda marken där Bromma flygplats ligger till bostäder.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta någon utredning om att avveckla citynära flygplatser.
Riksdagen har även uppmanat regeringen att agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned.

Trafikutskottet uttalar nu att Bromma flygplats är viktig både för tillgängligheten i Stockholmsregionen och övriga landet.
Stockholms flygplatser har inte tillräcklig kapacitet och Bromma flygplats funktion som nav för inrikesflyget kan avlasta Arlanda, som då i större utsträckning kan fungera som utrikesflygplats.

Utskottet betonar att Bromma flygplats behövs och anser att riksdagen i ett tillkännagivande bör uppmana regeringen att verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats.

Förslaget om tillkännagivande gällande Bromma flygplats kommer från motioner från Moderaterna och Kristdemokraterna. Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i två reservationer. 

S och MP skriver i en gemensam reservation att arbete pågår med den rapport som den statliga samordnaren har lämnat. O
lika intressenter och berörda kommer att få framföra sina synpunkter om flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. Det arbetet bör inte föregripas och därmed behövs inget tillkännagivande från riksdagen i nuläget.

V anser att det behövs mer hållbara resor och att den statliga samordnarens utredning utgår ifrån en alltför stor andel flygresor. Samtidigt är bostadsbristen stor och det råder brist på mark som kan bebyggas. Bromma flygplats bör därför avvecklas, området stadsutvecklas och satsningar göras på tåg och sjöfart, skriver partiet.

11 maj blir det debatt och beslut.