Nyheter

Regeringen går vidare med undantag för Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund. Foto: Skärmdump från regeringen.se

Regeringen väljer att gå vidare med förslaget om undtantagslag för Cementa, trots Lagrådets skarpa kritik.

– Regeringen har beslutat om en proposition till riksdagen, meddelar miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en presskonferens på tisdagen.

Regeringen har beslutat om propositionen ”Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall.” I propositionen lämnas förslag till tillfälliga ändringar i miljöbalken. Regeringen väljer att gå vidare med lagförslaget och förslår att Cementa får fortsätta bryta kalksten på Gotland med ett tidsbegränsat tillstånd.

– Förslaget syftar till att möta en allvarlig situation. Ett driftstopp i Slite skulle få omfattande samhällskonsekvenser, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S). 

Ibrahim Baylan betonar att det handlar om en akut situation där ett driftstopp på Cementa i Slite skulle riskera att få allvarliga konsekvenser för samhället i form av stoppade bostads- och infrastruktursatsningar, för industrin och för enskilda löntagare.

Regeringen väljer att inte agera utifrån Lagrådets skarpa kritik förra veckan, där de bland annat pekar på en alltför kort beredningstid och brott mot generalitetsprincipen då regeringen väljer att göra undantag för en enskild aktör, i detta fall Cementa.

– Kritiken är ingenting som regeringen tar lätt på, men det var nödvändigt att tillämpa en skyndsam beredning. Förslaget handlar inte om att hjälpa ett enskilt företag utan om att Sverige ska fungera väl, säger Ibrahim Baylan.

Per Bolund menar att förslaget har justerats utifrån kritiken och att regeringen motiverat den korta beredningstiden. Han betonar också att det fortfarande handlar om ett tillfälligt förlängt tillstånd inom ramen för ett befintligt tillstånd och befintlig volym.

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare sagt nej till Cementas ansökan om utökad täktverksamhet i 20 år.

– Regeringen har inte korrigerat någon domstol. Domstolen har prövat Cementas långsiktiga verksamhet, men det här är en åtgärd för en kortare tidsperiod för att kunna överbrygga och klara av en svår situation som skulle kunna påverka Sverige väldigt allvarligt, säger Per Bolund. 

Han menar också att cementfrågan är mycket komplicerad, och det kommer att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter.

– Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd och av regeringen ensam.

Regeringen har nu lämnat över förslaget till Riksdagen.

– Förhoppningsvis beslutar riksdagen efter propositionen, säger Ber Bolund.

Cementas nuvarande tillstånd går ut den 31 oktober i år. Lagändringen om tillfälligt förlängt tillstånd föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021.