Nyheter

Regeringen ger grönt ljus för järnvägsprojekt

Regeringen
Foto: Getty Images

Regeringen ger klartecken för utredning av byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat gäller det sträckan Laxå-Alingsås på Västra stambanan.

– Järnvägarna i och kring Göteborg räcker inte till för att köra alla tåg som efterfrågas, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Förutom sträckan Laxå-Alingsås så gäller de nya besluten bland annat utbyggnaden av fyra spår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm.

– Det är många som arbetspendlar mellan Uppsala och Stockholm och Ostkustbanan räcker inte till. Nu ger vi klartecken för att förbereda byggstart av fyrspår för att öka kapaciteten och möjliggöra ökat bostadsbyggande och Arlandas fortsatta tillväxt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utbyggnaden ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur.

Projekten som får klartecken:

  • Planerade åtgärderna för högre kapacitet på sträckan Laxå-Alingsås utredas för byggstart 2028-2033.
  • Upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana utredas för byggstart 2028-2033.
  • Trafikverket får även utreda dubbelspår på sträckan Maria-Helsingborg för byggstart år 2028-2033.
  • Trafikverket ska få tidigarelägga upprustningen av tunnlar på järnvägsförbindelsen Flemingsberg-Järna. Åtgärderna var sedan tidigare inlagda i den nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2025-2027. Nu flyttar regeringen dem till kategorin 2022-2024 
  • Utbyggnaden av fyra spår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm får förberedas för byggstart 2025–2027.