Nyheter

Regeringen ger stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Regeringen ger ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga. Stödet får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i byggandet av bostäder för unga.

– Det är viktigt att stimulera nytänkande när det gäller byggande av bostäder för unga. Jag hoppas och tror att det här stödet kan bli ett viktigt smörjmedel för att få fram innovativa lösningar som kan leda till ökat byggande av sådana bostäder, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Stödet hanteras av Boverket och får ges till åtgärder som innebär en utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process i till exempel planerings- eller byggprocessen när det gäller bostäder för unga. Stödet kan sökas av bland annat företag och kommuner fram till den 1 augusti 2015.

Det finns två olika nivåer av stöd:
– För utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process får stödet uppgå till högst 300 000 kr per mottagare
– För användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process får stödet uppgå till högst 1 600 000 kr per mottagare

Stödet får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att bland annat sprida information och erfarenhet om åtgärden, däribland företag, kommuner och stiftelser.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2013.