Nyheter

Regeringen ger vindkraften gräddfil

Regeringen vill få ett slut på sega överklaganden av nya vindkraftsprojekt. I dag kan ett ärende överklagas både hos kommun och länsstyrelse. Nu ska det bara bli en väg att gå.

Det finns flera exempel på där det tagit tio år från det att en vindkraftspark planerats till det att den kan börja byggas. De boende i närheten har kunnat överklaga både kommunens bygglov och länsstyrelsens miljöprövning.

Nu vill regeringen slopa kravet på detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen PBL och enbart pröva ett vindkraftsbygge enligt miljöbalken.

På regeringssammanträdet i dag tog regeringen beslut om att skicka förslaget vidare på en lagrådsremiss för att senare i vår kunna lägga fram en proposition för riksdagen.
— Från att Sverige var först av alla med att starta att bygga ut vindkraft så har vi blivit ett av de långsammaste länderna. Det är det som vi nu vill göra något åt, säger miljöminister Andreas Carlgren till SR Ekot.

Förslaget om en nyordning presenterade i miljöprocessutredningen SOU 2008:86.

För vindraftsprojektörer är detta en lättnad eftersom de anser att överklagandeprocessen har kunnat drivas in absurdum genom att först gå alla instanser i överklagande av bygglovet och sedan alla instanser om miljöprövningen.

Men för dem som fruktar stora vindkraftverk intill sina bostäder uppfattas förslaget som en inskränkning i de medborgerliga rättigheterna.

Lars Anders Karlberg / Ny Teknik

Läs mer om Miljöprocessutredningen på Ny Tekniks hemsida