Nyheter

Regeringen hjälper vindparksjätten i Piteå

Miljödepartementet gav i dag klartecken till det gigantiska vindkraftsprojektet Markbygden i Piteå. Upp till 1101 vindkraftverk ska få byggas i fjällvärlden.

Markbygdenprojektet, som den tyska vindkraftstillverkaren Enercon är delägare i och ska leverera tekniken till, är det i särsklass största vindkraftsprojektet i Sverige.

På en sammanlagd yta av 450 kvadratkilometer ska upp över tusen stycken vindkraftverk byggas under en tioårsperiod.

Fullt utbyggd kommer Markbygdenprojektet att producera upp till 12 TWh el årligen. Det är fyra gånger så mycket som dagens svenska vindkraftsproduktion.

Men det är inte bara storleken på projektet som är ovanligt utan också att regeringen kopplats in och engagerats i beslutsprocessen.

I och med att miljöminister Andreas Carlgren kallar till presskonferens och meddelar att ”regeringen har beslutat tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraft med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun” ser projektet ut att ha fått en gräddfil genom beslutsapparaten.

Andra stora landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige har stött på patrull när det gäller tillstånden. De mest kända är SCA:s projekt i Jämtland och Västernorrland och Södra Skogsägarnas projekt i Småland. Båda har norska Statkraft som delägare.

I Markbygdenprojektet är det kommunfullmäktige i Piteå som bett regeringen ”tillåtlighetspröva” ärendet.

För Piteå kommun står många arbetstillfällen och industrimöjligheter på spel.

Vägar ska byggas, elnät ska byggas, entreprenörer får jobb, tillverkning av vindkraftstornen kommer att hamna i kommunen liksom en rad ingenjörsuppdrag.

Ärendet har dragits i Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län och Markbygden Vind AB har nu fått ”tillåtlighet” under vissa villkor att genomföra projektet.

Bland villkoren finns att renägarna ska få vara med i besluten om hur vindkraftverken ska placeras och hur vägarna ska dras genom renbeteslandet.

Också naturvännerna ska få säga sitt, särskilt när det gäller fågellivet.

Men framför allt kommer Försvarsmakten att ha ett ord med i laget om hur och var vindkraftverken ska byggas.

Miljödepartementet publicerade på torsdagen ett ovanligt detaljerat pressmeddelande och kommer i dag fredag att lägga ut hela beslutet på Miljödepartementets hemsida.