Nyheter

Regeringen inför permanent rot-avdrag

Regeringen presenterade under fredagsförmiddagen ett krispaket på sammanlagt 8,3 miljarder kronor. En stor nyhet för byggbranschen är att regeringen inför ett rot-avdrag.

Avdraget är på 50 procent av arbetskostnaden. Byggtjänster inkluderas i avdragssystemet för hushållsnära tjänster.

Skattereduktionen blir max 50 000 kronor per person och år. Insatsen gäller personer som bor i hus eller bostadsrätt.
— Vi riktar skattereduktionen till individer och avdraget börjar gälla i dag, säger näringsminister Maud Olofsson, och fortsätter:
— En viktig del är att koppla rot-avdraget till vad som händer på klimatsidan. Det kan användas för att energieffektivisera sitt hus.

Införandet av ett permanent rot-avdrag beräknas ge sysselsättning för 7 000 personer, cirka 3 000 personer 2009 och cirka 3 500 perosner 2010.

Regeringen satsar dessutom ytterligare en miljard kronor på drift och underhåll av vägar och järnvägar för åren 2009 till 2011. Tidigare har man satsat 10 miljarder i den så kallade närtidssatsningen. Den extra miljarden till underhåll beräknas ge 1 000 nya jobb.

— Det ger effekt här och nu eftersom den här typen av arbete kan sättas igång direkt. Förutom att ge stöd till en bransch som har bekymmer innebär det också en förbättring av framkomligheten i infrastrukturen. Totalt så innebär det här en satsning på 14 miljarder kronor på underhåll under 2009, säger Maud Olofsson.

Regeringen kallar sitt paket ”8,3 miljarder kronor för jobb och omställning”. Syftet är att förstärka arbetsmarknadspolitiken och förbättra efterfrågan inom byggsektorn.