Nyheter

”Regeringen måste få bort flaskhalsarna”

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

I dag lämnade regeringen över den ekonomiska vårpropositionen och en vårändringsbudget till riksdagen.
­- För att bygga ett Sverige som är starkt i framtiden är det nödvändigt att investera i skola, klimat, infrastruktur och bostäder, säger finansminister Magdalena Andersson, (S).

Regeringen presenterade sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016.
Ett Sverige som håller ihop kallas förslaget.

– Sverige står inför ett antal stora framtidsutmaningar som vi måste ta oss an. De stora underskotten kräver samtidigt att vi kopplar ett fast grepp om de offentliga finanserna och finansierar våra reformer fullt ut. Vi prioriterar nu investeringar i vår gemensamma framtid för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev, en bättre miljö samt en ökad välfärd och trygghet, säger Magdalena Andersson.

Utgångspunkten är den politik som presenterades i budgetpropositionen i höstas.
– Det är dags att börja beta av och leverera de vallöften vi gav, säger Magdalena Andersson på en presskonferens.

Ett av regeringens stora mål är att minska arbetslösheten, ”som bitit sig fast på en hög nivå”, och varaktigt öka sysselsättningen, det ska bland annat göras genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, bland annat genom trainee-jobb och genom att förbättra nyanländas etablering. Andra reformer handlar om skolan, en hållbar framtid samt ökad välfärd och trygghet.

– Fokus ligger på att få balans i de offentliga finanserna, höja sysselsättningen och öka framtida investeringar. Och för att öka investeringarna kan vi som regering se till att få bort vissa flaskhalsar och då är det nödvändigt att satsa på skola, klimat, infrastruktur och bostäder. 

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans på 3,2 miljarder kronor per år införs. Det förslaget ingår dock inte i budgeten som presenterades i dag, utan läggas in in 2016 års budget.

Därutöver det kommer ett paket presenteras i höstens budgetproposition som omfattar 3,0 miljarder med fokus på att:
Stimulans till kommuner för ökat byggande och effektiviserad handläggning,
Energieffektivisering av miljonprogrammet,
Ett nytt och mer effektivt stöd till byggande av äldrebostäder 

Andra reformer som presenterades var bland annat sastningarna på järnvägsunderhåll.

– Det är uppenbart att vi måste åtgärda det tågkaos som vi har, säger Magdalena Andersson.
Under våren behandlar riksdagen förslagen och beslut väntas i juni.