Nyheter

Regeringen prickas av KU

Anna Johansson. Foto: Susanne Bengtsson

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) är två av de ministrar som får kritik av Konstitutionsutskottet, KU, efter den årliga granskningen av regeringen.

Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna och statliga bolag samt ministrarnas tjänsteutövning. Den sittande regeringen kritiseras på rekordmånga punkter av riksdagens konstitutionsutskott.

Av 21 granskade ärenden prickas regeringen i hela tio fall, något som inte inträffat de senaste 30 åren. Snittet ligger på cirka fyra fall per år.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) får dubbel kritik av KU, som anser att det begicks fel i samband med beslutet att frysa motorvägsprojektet Förbifart Stockholm hösten 2014.  KU tycker att regeringen borde ha inhämtat ett yttrande från landstinget innan den tog beslut om frysning för att stämma av om landstinget verkligen var intresserade av att omförhandla finansieringen.

– Här har regeringen inte levt upp till kravet på god hushållning med statens pengar med tanke på de 170 miljoner kronor som frysningen kostade. Man har alltså begått fel både vid beredningen av ärendet och i budgetlagen, säger Andreas Norlén, ordförande i KU. För detta kan Anna Johansson inte undgå kritik.

Anna Johansson får också kritik för sitt agerande avseende EU:s fjärde järnvägspaket, där hon inte tog upp aspekten att Sverige vill ha ”successiv marknadsöppning för persontrafik”.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) får kritik för beslutet att utse en samordnare som skulle undersöka möjligheterna att flytta flyget från Bromma flygplats och bygga bostäder där. Samma dag som riksdagen antog ett tillkännagivande att man inte ville ha en förhandlingsperson utsåg regeringen Anders Sundström till samordnare för Bromma flygplats.

– Det var olämpligt av regeringen att så tydligt föregripa riksdagens beslut, säger Andreas Norlén.