Nyheter

Regeringen ska inte styra byggmaterial

Fyra månader efter valet finns nu en regering på plats med S och MP. Tillsammans med stödpartierna C och L har nåtts en överenskommelse med 73 punkter. En av dessa punkter handlar om att minska klimatpåverkan från byggandet. Bra tycker vi, dock blir vi både bekymrade och oroade över att regeringen med stödpartierna har med att lösningen är ökat träbyggande. Det är helt fel att låsa in sig på ett byggmaterial om man på allvar vill minska klimatpåverkan, nå uppsatta klimatmål och ett långsiktig hållbart byggande. Det finns inget vetenskapligt stöd för att ett byggmaterial generellt är bättre än något annat gällande klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Styr politiken val av byggmaterial leder det också till osund konkurrens som påverkar sysselsättningen, riskerar högre kostnader och som dessutom inte leder till att uppsatta klimatmål nås. 

Inom ramen för Fossilfritt Sverige lämnades i april förra året till regeringen nio färdplaner för klimatneutral konkurrenskraft för olika branscher bl.a. cement, betong, stål och bygg- och anläggningssektorn. I färdplanerna ges konkreta förslag för politiken att ta tag i direkt. Förslag som skyndar på utvecklingen och som kommer resultera i ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Färdplaner för fler branscher kommer lämnas över till regeringen nu i vår. Så om regeringen och stödpartierna menar allvar med sin överenskommelse om att minska klimatpåverkan och verkligen vill se effekt – då ska politiken sluta styra val av byggmaterial och istället se till att krav på klimat ställs utifrån materialneutralitet, boendekvalitet, funktion och livscykelperspektiv. 

Utvecklingen går nu snabbt framåt inom byggmaterialindustrin och det handlar om rätt material på rätt plats. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och där val av byggmaterial ska ske ur livscykelperspektiv baserat på fakta och inte på känsla.

 
Johan Lindström, VD Plåt & Ventföretagen

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Johan Onno, VD Branschföreningen för murat och putsat byggande SPEF

Mårten Sohlman, VD Sveriges Bergmaterialindustri SBMI