Nyheter

Regeringen storsatsar på yrkesutbildning

Det ska vara möjligt att utbilda sig till byggnadsarbetare även efter att man fyllt 20 år. Det anser regeringen som nu satsar 1,8 miljarder kronor på att utöka Komvux, satsa på gymnasial lärlingsutbildning och en ny yrkeshögskola. ”Positivt” tycker Sverig

— Det är jättebra att regeringen uppmärksammar behovet att satsa även på utbildning som inte är högskola. Tidigare satsades det alldeles för ensidigt, säger Lars Tullstedt, sakkunnig på kompetensförsörjning inom Sveriges Byggindustrier, BI.

Alliansregeringen planerar en miljardsatsning på yrkesutbildning under de kommande tre åren:

• En försöksverksamhet under hösten med gymnasial lärlingsutbildning ska utökas med 1 000 platser under det kommande året. Tanken är att 6 000 lärlingsplatser ska finnas tillgängliga under läsåret 2009/2010.

• Yrkesutbildningarna inom Komvux ska utökas. 1,2 miljarder kronor fördelas till kommunernas eftergymnasiala utbildning under de kommande tre åren.

• En yrkeshögskola för eftergymnasial yrkesutbildning startas i juli 2009.

Lars Tullstedt är glad över att regeringen har lyssnat till vad byggbranschen efterfrågat gällande behov av yrkesutbildningar.

— Det här har ungdomarna redan förstått och sökt sig till de KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar) som erbjuds. De har insett att yrkesutbildningar leder till jobb, säger Lars Tullstedt.

Nu hoppas han att de planerade satsningarna verkligen blir av.
— Vi känner viss oro för att det här inte blir av den här gången heller. Även i den förra regeringen pågick något av ett systemskifte i synen på skolan, men det ledde inte till något konkret.