Nyheter

Regeringen: ”Vi bygger Förbifart Stockholm”

Regeringen satsar 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. Under veckan väntas regeringen ta ett beslut i frågan. — Jag är naturligtvis glad, säger Vägverkets projektledare Riggert Anderson.

”Regeringen avser att i veckan fatta beslut om att satsa 28 miljarder kronor på Förbifart Stockholm. Det är en av de enskilt största infrastruktursatsningarna som någonsin beslutats i Sverige.”

Så skriver alliansregeringens fyra partiledare i måndagens DN Debatt. Satsningen på den nya motorvägsförbindelsen ska knyta ihop Stockholmsregionen, som idag delas upp av Mälaren och Saltsjön.

— Av de 28 miljarderna kommer fem miljarder från statliga anslag. Resten är intäkter från trängselskatten, förklarar Niklas Lundin, ämnesråd på regeringskansliet.

Beskedet glädjer Vägverkets projektledare för Förbifart Stockholm, Riggert Anderson.

— Jag är naturligtvis glad. Det känns viktigt för den fortsatta satsningen. Det ger oss stadga, säger han.

Byggstarten för Förbifart Stockholm planeras till 2012. När den står klar, enligt planerna åtta år senare, sträcker den sig från E 4/E 20 Kungens kurva i söder till E 4 Häggvik i norr. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel.

Samtidigt har satsningen på Förbifart Stockholm utsatts för svår kritik. Ledande politiker i Miljöpartiet, bland annat Stockholms oppositionsborgarråd Yvonne Ruwaida, skrev i DN den 18 mars att den nya vägen är en gökunge som riskerar att äta upp kollektivtrafiksatsningar.

”Vi är övertygade om att det enda i längden hållbara sättet att bygga ut Stockholm är med modern kollektivtrafik. Det är ett vägval som måste göras om Stockholm ska utvecklas som kollektivtrafikstad eller motorvägsstad. Eftersom nya motorvägar för stadstrafik både äter upp ekonomiskt utrymme för kollektivtrafiken och starkt gynnar fler bilar är det inte möjligt att göra både och.” skriver politikerna.

Riggert Anderson anser dock att satsningen på Förbifart Stockholm, även kommer kollektivtrafiken till del.

— Vi har samarbetat med SL som kommer att kunna utnyttja förbifarten. Sedan har vi gjort beräkningar på hur det skulle bli om vi bara satsade på kollektivtrafiken. Då skulle inte stadens behov lösas.

Vad är det för behov?

— Stadens regioner behöver bindas ihop och sårbarheten i vägnätet behöver minskas.

Hur rimmar storsatsningen på biltrafik med Stockholms titel som EU: s miljöhuvudstad 2010?

— Förbifart Stockholm kommer att avlasta de existerande trafiksystemen vilket leder till färre köer och en jämnare trafikström. Det kommer att minska utsläppen. Sedan sprider vi ut trafiken och dess utsläpp till områden där inte så många bor. Dessutom kommer vi i vårt byggande att ta hänsyn till miljön. Bland annat genom att bygga det mesta i tunnlar, säger Riggert Anderson.

Under våren 2010 kommer projektets förslag till arbetsplan att färdigställas. Preliminärt ska förslaget till arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning ställas ut i september och oktober 2010.