Nyheter

Regeringen vill ändra utstationeringsreglerna

Regeringen vill utveckla den svenska modellen så att den ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige, så kallad utstationering.
Därför ska kollektiv­avtalens ställning stärkas. 

14 december ska regeringen fatta beslut.

Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder, med de begränsningar som följer av EU-rätten.
Lex Laval ska därför rivas upp och den så kallade bevisregeln tas bort. Det framgår av den lagråds­remiss om nya utstationeringsregler som regeringen avser att besluta om vid regeringssammanträdet den 14 december.

– Internationell handel och öppenhet gentemot andra länder är avgörande för vårt välstånd, men den fria rörligheten inom EU betyder inte att det är fritt fram att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbets­förhållanden. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Samtidigt fortsätter regeringen arbetet för att EU:s regler ska ändras så att det blir möjligt att kräva lika lön för utländska och svenska arbetstagare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.