Kriminalitet

Regeringen vill luckra upp sekretesshindren

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Foto: Moderaterna
Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Foto: Moderaterna

I regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet, som nyligen presenterades, nämns att myndigheters möjligheter till informationsutbyte måste förbättras. Något som välkomnas av Byggföretagen.

I slutet av förra veckan presenterade regeringen landets första nationella strategi mot organiserad brottslighet. I strategin lyfts fem viktiga områden fram där arbetet behöver förstärkas, en av dessa lyder: ”Det måste bli svårare att fuska med identiteter och myndigheternas möjligheter att utbyta information måste förbättras”.

– För första gången samlar vi myndigheter och centrala aktörer runt samma problembild och riktning. Det handlar om konkret och offensiv handling, och om att skapa en större kraft i hela samhällets förmåga att förebygga och bekämpa den organiserade brottsligheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer.  

Byggföretagen kommenterar

– Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp. Detta har byggbranschens seriösa aktörer efterfrågat länge. Nästa steg för att lättare kontrollera vem som befinner sig på arbetsplatserna är digital överföring av till exempel arbetstillstånd från myndigheter till ID06, bygg- och anläggningsbranschens eget identifikationssystem, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Byggföretagen nämner även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samtidigt har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Ambitionen är att på ett bättre sätt än i dag säkerställa en fullgod tillsyn av sprängmedel.

– På sikt anser Byggföretagen att polisen bör ta över tillståndsgivningen från kommunerna när det kommer till explosiva varor, säger Johan Flodin.

En systemhotande brottslighet

Regeringen slår i skrivelsen fast, enligt Byggföretagen, att den organiserade brottsligheten är systemhotande och att samhällets motståndskraft måste förstärkas i grunden

­- Strategin belyser med all önskvärd tydlighet vikten av att till exempel offentliga beställare följer upp vilka företag som vinner upphandlingar och hur lagar, regler och avtal efterlevs, säger Johan Flodin.