Nyheter

Regeringen vill sänka ROT-avdraget

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Magnus Länje.

Regeringen vill sänka ROT-avdraget från årsskiftet. En sänkning från dagens 50 procent till 30 innebär inte bara att det blir dyrare för konsumenter att renovera hemma. Sänkningen utgör också ett hot mot de vita jobben, enligt kritikerna.

Sedan ROT-avdraget infördes med nuvarande utformning i december 2008 har kostnaderna för reduktionen ökat kraftigt. Det finns därför skäl att göra en justering – nu föreslår samarbetsregeringen en sänkning av subventionsgraden till 30 procent, skriver Socialdemokraterna på sin hemsida.

– Förslaget innebär att man inte får dra av 50 procent utan 30 procent av kostnaden. Subventionen blir lite mindre, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TV4 Nyheterna.

Förslaget ska, enligt Socialdemokraterna, stärka de statliga finanserna med drygt 6 miljarder 2016. Därmed möjliggörs viktiga investeringar, inte minst på bostadsområdet.

Enligt Sveriges Byggindustrier har ROT-avdraget i sin nuvarande konstruktion varit ett framgångsrikt verktyg för att göra svarta jobb vita och stärka den sunda konkurrensen. En sänkning av ROT-avdraget skulle enligt BI blir en återställare för svartarbetet.

– Det är med besvikelse vi konstaterar att regeringen, i strid med tidigare löften och i konflikt med strategin att skapa vita arbetstillfällen, planerar för att försämra ROT-avdraget. Om den planerade försämringen blir verklighet kommer kvittot att komma snabbt, den svarta sektorn kommer återigen att tränga undan flera tusen vita jobb och många seriösa företag kommer att försvinna från konsumentmarknaden, säger Peter Löfgren, talesperson för Byggbranschen i samverkan.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, är också kritisk till förslaget.

– Det är positivt att regeringen jobbar med lösningar som kan stimulera ett ökat bostadsbyggande men att använda ROT-avdraget slår fel. ROT-avdraget har skapat över 20 000 vita jobb och är helt självfinansierande. Det har skapat en attitydförändring hos hushållen vilket gör att de oseriösa firmorna inte har en marknad, säger han i ett pressmeddelande.