Nyheter

Regeringen vill se att fler äger lägenheter

Ägarlägenheter
Bild från infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsons. besök hos Skanska och deras byggnation av Barkabystaden. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell för hyrköp av bostäder. Syftet är att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende och att öka mångfalden av boendeformer i Sverige.

Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenheter i samband med nyproduk­tion. Nu vill regeringen ta fram förslag på hur det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyres­lägenheter till ägarlägenheter. Den tillsatta utredaren ska föreslå åtgärder för att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter.

– Det är viktigt att fler får möjlighet att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. För unga som ofta saknar kapital kan hyrköp vara ett alternativ. Utredaren ska också föreslå hur hyreslägenheter kan omvandlas till ägarlägenheter, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ett alternativ som han lyfter som kan underlätta för fler att äga sitt boende är så kallade hyrköp, en möjlighet för den som hyr att successivt kunna köpa sin bostad.

Positiva till ägarlägenheter

I en kommentar från Byggföretagen ser man positivt på viljan att sänka trösklarna in till den ägda bostadsmarknaden och att öppna upp för fler upplåtelseformer.

– Redan idag använder flera företag olika typer av hyrköps- eller delägarmodeller för att hjälpa hushåll som har svårt att ta sig över tröskeln in på bostadsmarknaden. Att regeringen nu möter upp och vill stärka initiativen från statligt håll är välkommet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Läget på bostadsmarknaden förvärras ytterligare av den pågående byggkrisen som mer än halverat antalet påbörjande bostäder sedan 2021. Samtidigt visar en ännu inte publicerad Novus-undersökning, genomförd på uppdrag av Byggföretagen, att en stor majoritet unga vuxna föredrar ägda boendeformer. Bland 18-29-åringar vill sju av tio äga sin bostad. Ber man dem titta tio år framåt i tiden vill 75 procent bo i småhus och 20 procent i bostadsrätt eller ägarlägenhet. Endast fyra procent föredrar hyresrätten

– Förstagångsköpare som tittar efter sitt första boende har fått det ännu kärvare i takt med att räntorna stiger och rörligheten i det befintliga beståendet sjunker, säger Anna Broman  

Utredningen ska redovisas senast den 2 december 2024. Till särskild utredare utses chefsrådmannen Magnus Hermansson. 

Utredningen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.