Nyheter

Regeringens glorifiering av trä hotar det klimatsmarta byggandet

Att ohämmat glorifiera trä och misskreditera andra byggmaterial är att dumförklara hela byggbranschen. Dessutom går Sverige miste om möjligheter att bygga klimatsmart.Det skriver artikelförfattarna från branschorganisationen för tak- och fasadplåt i en debattartikel.

Nu räcker det! Ensidig glorifiering och ovilja att ta till sig forskning ska inte få stoppa vidareutvecklingen av miljövänliga byggmaterial.

Det har under en längre tid pågått en debatt mellan byggmaterialen om vilket som är mest miljövänligt. Främst har det handlat om trä vs betong. Ord står mot ord och forskning mot forskning. Men regeringen har tagit sig rätten att bestämma att det finns ett miljövänligt material och att det är trä.

Regeringen borde såklart inte ta ställning för ett material och det borde såklart inte finnas en regeringsstödd gräddfil för träbyggande i form av ”Inriktning för träbyggande”. Det borde endast finnas ”Inriktning för miljövänligt byggande”.

Regeringen, myndigheter, kommuner, föreskrivande led – alldeles för många verkar ha blivit helt förblindade i jakten på att uppfattas som miljövänliga. Men det blir inte miljövänligt per automatik för att man bygger med trä. Och vi löser inte miljöproblemen genom att glorifiera trä och framför allt inte genom att svartmåla alla andra material.

När endast ett material står i fokus och hyllas till skyarna, riskerar kunskap om och möjligheter till miljövänligt byggande gå förlorade. Exempelvis har byggplåten en mängd fördelar och helt unika egenskaper som gynnar ett hållbart samhällsbyggande. För byggplåtbranschen är hållbarhet inte bara resan till färdig byggnad, utan även de kommande 100 åren i byggnadens liv och sedan livet efter detta, som 100 % återvunnet eller återbrukat.

Sverige ska vara koldioxidneutralt år 2045. Därför har vi inte råd att med något annat än att titta på samtliga material med objektiva ögon och ta vara på dess styrkor. Material ska väljas utifrån de förutsättningar och behov som gäller för varje enskilt byggprojekt och med miljön i fokus. Att de olika materialbranscherna driver sina frågor och lyfter sina material är givetvis på sin plats, men på regeringsnivå bör blicken vara klar, hög och framåtriktad.

Byggnader kommer även i framtiden att byggas med en mängd olika material, allt annat är naivt att tro. Klimatet gynnas därför när byggmaterial brukas på rätt sätt och sporras till att ständigt bli bättre.

Att endast lyfta fram ett enda material och misskreditera resten är dessutom ett direkt fördummande av hela byggbranschen och den kompetens som finns, de innovationer och den framstående forskning som pågår.

Det regeringen gör genom sitt ställningstagande för trä är att hämma utvecklingen av klimatsmarta byggmaterial. Det spär på redan felaktiga ”sanningar”. Ett exempel är den 20 års oberoende forskningen vid avdelningen för Yt- och korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), vilken visar att vattenavrinningar från tak och fasader i koppar, rostfritt stål och zink inte utgör en fara för miljön. De flesta kommuner väljer av någon outgrundlig anledning att inte ta till sig den forskningen utan går på hörsägen om att det är materialen på tak och fasader som är orsaken till exempelvis förhöjda kopparvärden. Denna okunnighetsbaserade smutskastning har lett till att byggmaterial, med oslagbar livslängd och 100% återvinningsbarhet, på grund av missförstånd har förbjudits i flera kommuner.  

Nu händer samma sak igen – med stål, metaller och flera andra byggmaterial. De stämplas och misskrediteras istället för att stimuleras till att vara med och utveckla det hållbara samhällsbyggandet.

Regeringens uppdrag borde enbart vara att se till att hela branschen arbetar för ett miljövänligt byggande med rätt material på rätt plats. Istället för att tala om vad som är rätt och fel, borde regeringen lagstifta och säkerställa att inventeringen av miljövänliga byggmaterial görs korrekt. De borde också uppmuntra till och kräva av branschexpertisen inom varje byggmaterial att utvecklingen går snabbt och åt rätt håll. 

 
Thomas Bengtsson, vd – Areco Direct AB
Knut H. Helle, vd – ArcelorMittal Construction Sverige AB
Jonas Ekholm, affärsområdeschef Byggplåt – Bevego
Pär Sixtensson, vd – Dala-Profil AB
Ulf Karlberg, marknadschef plåtslageri och byggpartner – Lindab Sverige AB
Jörgen Rasmusson, vd – Lödde plåt, ordförande – Plåt & Ventföretagen
Jonny Lindström, försäljningschef – Plannja AB
Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen, ordförande – Svensk Byggplåt
Thomas Wiessner, vd – Prefa Sverige AB
Kari Koskinen, regionchef Sverige och Finland ­– Rheinzink
Magnus Andersson, försäljningschef GreenCoat – SSAB
Niklas Hagerklint, vd – Tata Steel Byggsystem AB

*Debattartikeln var publicerad i Svenska Dagbladet den 25/9