Nyheter

Regeringsrättens dom: Inga <br/> hinder för Station Odenplan

Regeringsrätten stoppar inte Citybanans Station Odenplan. Enligt domarna fanns ingen annan utväg för regeringen än att godkänna Station Odenplan.

I dag fredag kom regeringsrättens beslut i målet om varför inga alternativ till Station Odenplan miljöprövats av regeringen, så som föreskrivs i miljöbalken när det gäller hur större byggprojekt påverkar omgivningen.

Bakom anmälan till regeringsrätten står tre bostadsrättsföreningar vid Odenplan, som anser att utformningen av Station Odenplan är miljövidrig och att stationen borde placeras på annan plats i den planerade pendeltåglinjen Citybanans sträckning.

Som alternativ anger föreningarna det nya Norra stations-området.

Inget val

Men enligt regeringsrättens mycket kortfattade bedömning i dag hade regeringen inget val än att godkänna stationens placering vid Odenplan när man tillåtlighetsprövade Citybanan 2005:

”Den korridor inom vilken järnvägen tillåtits är smal. Utrymmen för stationer finns under Odenplan och vid vad som planeras bli Station City. I övrigt saknas utrymmen för stationer. Av tillåtlighetsbeslutet med tillhörande ritning och övrigt underlag för regeringens beslut får anses framgå att en förutsättning för tillåtlighetsbeslutet varit att en station skulle komma att lokaliseras vid Odenplan.”

”Regeringen har inte handlat fel”

Placeringen av stationen har också prövats under den politiska arbetet med detaljplanen för området, påpekar regeringsrätten och anser att regeringen inte gjort fel som inte miljöprövat något stationsalternativ.

Enligt miljörättsadvokaten Staffan Michelson, som är ombud för de klagande bostadsrättsföreningarna, kunde en station vid Norra Station även rymmas inom den smala järnvägskorridoren. Han presenterade också intyg för detta vid den muntliga förhandlingen i regeringsrätten, som uppenbarligen underkänts.

Dagens dom kommenterar Staffan Michelson så här:

– Vi har gjort vad vi kunnat så här långt. Jag är övertygad om att rätten hade tillräckligt med underlag för att upphäva regeringens beslut om tillåtlighet av järnvägsbanan 2005, eftersom ingen miljöprövning av alternativen skett. Men man är mycket försiktig, särskilt i frågor med politisk laddning. Nu återstår att se vad Miljööverdomstolen säger i sin prövning, säger Staffan Michelson.

I mitten av januari ska Miljööverdomstolen att pröva de grundvattenvillkor som entreprenören Banverket fått av Miljödomstolen. Som ett led i detta kommer också de miljövillkor som gäller för byggandet av Station Odenplan att prövas.