Nyheter

Reglerna som irriterar

Regeringen har lovat att minska regeltrasslet för småföretagen med 25 procent till hösten 2010. -Till dags dato har den klarat av 2 procent. Man får önska lycka till, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Enligt en rapport från är det arbetsmarknadsreglerna som hamnar etta på Företagarnas Irritationstopp, långt före något annat område.
— Det är ingen överraskning att arbetsmarknadsreglerna är mest irriterande för småföretagen. Det som är överraskande är att regeringen ännu inte gjort något åt saken, särskilt med tanke på att de hämmar sysselsättningstillväxten i vårt land, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett pressmeddelande.
Både den omvända byggmomsen och reglerna kring rot-avdraget finns med på listan.
Företagarna väntar sig mer av regeringen.
— Än så länge har småföretagen inte upplevt någon förbättring och det brådskar. Hela 87 procent av de tillfrågade småföretagarna anser att regelbördan varit oförändrad eller till och med ökat sedan 2007, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Irritationstoppen 2009

1. Arbetsmarknadsregler (LAS, kollektivavtal, semesterregler med mera)
2. Moms
3. Arbetsgivaravgifter
4. Skatteregler
5. Sjukförsäkring/sjuklöneansvar
6. Redovisning/bokslut
7. Revisionsfrågor
8. Uppgiftslämnande till myndigheter
9. ROT-regelverket
10. Miljöregler