Nyheter

Regnmolnen blir kvar över den europeiska byggmarknaden

För ett år sedan var utsikterna för den Europeiska byggmarknaden relativt ljus efter ett rejält stålbad sedan finanskrisen. Höstens och vårens turbulens har dock fått de 19 medlemsländerna i Euroconstruct att återigen omvärdera branschens förutsättningar under de kommande åren.

Förväntningarna på medlemsländernas BNP-tillväxt under 2012 och 2013 har reviderats ned kontinuerligt sedan sommaren 2011 till enbart 0,2 % i år och 1,3 % 2013. Detta hämmar privat och offentlig konsumtion, håller tillbaka investeringar och driver upp arbetslösheten ytterligare vilket får konsekvenser för byggbranschens möjligheter att vända den negativa utvecklingen.

Inledningen på 2011 andades en försiktig optimism men i takt med att omfattningen av skuldkrisen klarnade bromsade byggandet upp och landade på en oförändrad aktivitet jämfört med 2010. I år vänder aktiviteten ned igen, -2,1 % och tillväxttakten förväntas ligga på enbart måttliga 1 % per år under de efterföljande två åren. ”Det bör dock påpekas att osäkerheterna är stora. Hur den europeiska skuldkrisen hanteras blir avgörande för förutsättningarna de kommande åren och på lite sikt kan vi inte utesluta ett prisfall på bostäder. Det kommer att ta lång tid innan aktiviteten är tillbaka på de nivåer vi såg innan finanskrisen” säger Bengt Henricson, marknadsanalytiker på Prognoscentret AB. Detta enligt den rapport som publicerats vid Euroconstructkonferensen i London den 15 juni, där Prognoscentret AB är Sveriges representant.