Nyheter

Reinfeldt: ”Skråtänkandet måste hållas tillbaka”

Regeringen bildar en delegation för hållbara städer som ska samverka bland annat med byggbranschen. Men för att byggsektorn ska kunna bidra till att uppnå miljömålen måste skråtänkandet upphöra, anser Fredrik Reinfeldt.

Om Sverige ska kunna uppnå miljömålet på att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020 krävs krafttag. Och de stora besparingarna kan göras inom bygg- och bostadsbranscherna. Det var budskapet från regeringsalliansen under ett besök på Nybyhovsprojektet i Stockholm under onsdagen.
Det var ett önskemål från allianskvartetten själva att få mer information om klimatvänligt byggande. Ett besök på byggprojektet i Liljeholmen där tre hus byggs, ett bostadsrättshus och två hyreshus, blev ett led i detta. Svenska bostäder står som beställare till hyreshusen och Besqab för bostadsrättshusen.

Väl på plats släpptes nyheten om att regeringen tillsätter en delegation för hållbara städer i början av nästa år. Det är en del av den satsning på 340 miljoner kronor som avsattes för hållbara städer-projektet i budgetpropositionen. Delegationen ska enligt alliansen samverka nära med kommuner, myndigheter, forskare och näringslivet — bland annat byggbranschen.
– Det handlar om att ge förutsättningar inte bara för den hållbara bostaden, utan också för den hållbara staden, säger socialminister Göran Hägglund.

”Hållbara städer” har varit en återkommande satsning på regeringsnivå när det kommer till miljöbesparande åtgärder, men regeringsalliansen uppger sig nu se nya möjligheter att nå konkreta resultat.
– Detta ska inte användas till att bygga om Sveriges befintliga städer, utan leda till att mekanismer utvecklas som leder till miljömässigt byggande av nya städer, säger näringsminister Maud Olofsson.
– Vi vill ha ett annat tänkande när man bygger städer. Att det byggs mer hållbart, energisnålt och med klokare transportlösningar. Och där avfallet tas omhand på ett bättre sätt.
Själv tror hon starkt på byggbranschens möjligheter att bidra till klimatsparande åtgärder.

Boverkets byggregler har kritiserats för att inte ta hänsyn till koldioxidutsläpp, utan endast ange ett allmänt krav på maximal total energiåtgång.
Ser du någon risk för att kraven på energiåtgång i byggreglerna ökar koldioxidutsläppen?
– Nej, branschen klarar att både minska koldioxidutsläppen och göra de energieffektiviseringar som krävs. Om vi ska klara att minska energiförbrukningen fram till 2020 måste vi ställa hårda krav, säger Maud Olofsson.
Så du tvekar inte över att byggbranschen kommer att klara kraven?
– Jag är inte ett dugg tveksam. Det blir en spännande utmaning för byggindustrin att hitta lösningar på detta, säger hon.

Fredrik Reinfeldt anser att det byggs allt klimatvänligare i Sverige, men att ytterligare ansträngningar krävs för att byggbranschen ska kunna bidra fullt ut till ökade energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp.
– Jag tror mycket på att använda styrmedel i stället för subventioner. Subventioner hör till den gamla politiken, det tror vi inte alls på. Det behövs långsiktighet i satsningarna från regeringens sida.

Vilka krav kommer regeringen att ställa på byggbranschen för att få ett klimatvänligare byggande?
– Byggbranschen behöver hålla tillbaka skråtänkandet och komma överens om att sätta ett tak för utsläppsnivån, hur mycket som ska anses acceptabelt för byggprojekt, säger Fredrik Reinfeldt.