Nyheter

Rejäl ökning av bostadsbyggandet

Under 2013 påbörjades byggande av 31 000 lägenheter, en ökning med 46 procent jämfört med 2012.

Det är SCB som presenterar de preliminära siffrorna för bostadsbyggandet 2013. Och resultatet är positivt. 2012 påbörjades byggandet av 21 294 lägenheter. 2013 landade siffran alltså på cirka 31 000 påbörjade lägenheter.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 55 procent till 24 550 lägenheter medan påbörjandet i småhus ökade med 18 procent till 6 450.

Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på 3 200 nya lägenheter under 2013 jämfört med 1 876 lägenheter under 2012.