Rekapitalisering ska rädda Prime Living

 
Rekapitalisering ska rädda Prime LivingPrime Livings studentbostäder i Spånga i Stockholm. Foto: Samuel Karlsson Prime Livings diskussioner med ett antal större obligationsinnehavare, på grund av bolagets svaga finansiella ställning, har utmynnat i en plan för en rekapitalisering. Om bolaget misslyckas  med att genomföra rekapitaliseringsplanen är det styrelsens bedömning att bolaget kommer att behöva ansöka om företagsrekonstruktion.

Planen innebär i huvudsak:

* Förutsättningarna ska undersökas för en försäljning av Oxie-fastigheterna som är pantsatta till förmån för innehavarna av bolagets obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 400 miljoner kronor. Avsikten är att försäljningslikviden ska användas till återbetalning av Oxie Obligationen.

* Bolagets obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 190 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0:10 kronor per aktie.

* Prime Living Campus Stockholms obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 50 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0:10 kronor per aktie.

För det fall att bolaget misslyckas att genomföra rekapitaliseringsplanen är det styrelsens bedömning att bolaget kommer att behöva ansöka om företagsrekonstruktion, skriver Prime Living i ett pressmeddelande.

Nyhetsbyrån Direkt
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se
 

 

Relaterade artiklar

Prenumerera

Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!