Nyheter

Rekord i bostadsbyggande – och i antalet hemlösa

Sorgenfri är ett av Malmös stora utvecklingsprojekt. Malmö stad förvärvade nyligen fastigheten Brännaren 20 för att kunna fortsätta utvecklingen av Sorgenfri med förskola, bostäder och allmän park. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

Bostadsbyggandet i Malmö är rekordhögt och samtidigt är rekordmånga utan bostad. 
Den splittrade utvecklingen visade sig när stadsbyggnadskontoret presenterade sin årliga lägesrapport av bostadsförsörjningen.


– Marknaden är het och det råder bra förutsättningar, säger Märta Stenevi (Mp), stadsbyggnadskommunalråd i Malmö.
Under 2016 påbörjades över 3 100 bostäder i Malmö, det är 30 procent fler bostäder jämfört med året innan.
En sådan byggtakt har man inte haft sedan miljonprogrammets dagar.

Antalet färdigställda bostäder var drygt 1 700, vilket är något fler än året innan.
Det byggs i alla stadens delar och Hyllie, Västra hamnen och Limhamns hamnmoråde är de områden som växer snabbast.
– Sorgenfri är ett annat exempel där det byggs mycket, det är ett förtätningsprojekt i centrala Malmö där ett industriområde ska förvandlas till bostadsområde.

Det är en sida.
– Den andra sidan är att vi har en dålig matching på bostadsmarknaden, många personer står utanför.
Hemlösheten ökade under 2016 med över 400 personer.

Det är främst den strukturella hemlösheten som ökat.
Det vill säga de som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden.
Vid årets kartläggningen i oktober 2016 uppgick de strukturellt hemlösa till sammanlagt 1 198 personer – 69 procent av alla hemlösa.

 
Sedan 2014 har den strukturella hemlösheten ökat med 68 procent.
– Det visar tydlig att en växande del av Malmös befolkning har svårt att efterfråga en bostad på den ordinarie marknaden, trots att det byggs rekordmycket, säger Märta Stenevi.

Vad gör kommunen för att komma till rätta med det?
– Vi måste lägga pussel från två håll, för att minska glappet. Vi har bland annat tillsatt en bostadsgeneral som ska fokusera på hur bostäder till hemlösa och nyanlända ska kunna skapas. Vi har också beslutat att hemlöshetsfrågan ska samordnas av fastighetskontoret. Vårt eget bostadsbolag, MKB har börjat acceptera försörjningsstöd och etableringsstöd som försörjningsmedel, en överenskommelse vi gärna gör med fler bolag. Vi vet att en permanent bostad har positiva effekter när det kommer till att etablera sig på arbetsmarknaden.

För att täcka bostadsbehovet för Malmös ökande befolkning behövs under perioden 2016-2026 cirka 25 500 nya bostäder i Malmö. Det betyder att bostadsbyggandet behöver ligga på cirka 2 300 bostäder per år.
Samtidigt har det under en rad år byggts för få bostäder och en uppskattning är att det behövs ytterligare cirka 5 000 bostäder för att Malmös bostadsmarknad ska vara i balans.
– Det gäller för oss att fortsätta hålla tempot och hitta nya goda samarbeten med byggherrar.

Stadsbyggnadskontoret har i dagsläget pågående detaljplaner för nästan 9 000 bostäder, varav cirka 40 procent på kommunal mark. Utöver det finns drygt 8 000 bostäder i klara detaljplaner som är under är under utbyggnad i olika skeden.

– Vi har god planberedskap och en stor mängd beviljade bygglov så prognosen säger att det blir cirka 3 000 byggstartade bostäder under 2017, säger Märta Stenevi.