Rekordår för lågenergibyggnader

Rekordår för lågenergibyggnader
Inte bara ett storstadsfenomen. 2014 kommer Sverige ha över 10 000 lägenheter som är lågenergibyggnader.
2014 kommer att bli ett rekordår om man ser till antalet lågenergibyggnader. Enligt en ny studie kommer det att finnas över 10 000 lägenheter och 1 000 000 kvadratmeter lokalyta.

Bygg- och fastighetsbranschen har högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Nästa år kommer Sverige ha över 10 000 lägenheter och 1 000 000 kvm lokalyta som är lågenergibyggnader.

Det visar en ny studie som genomforts inom programmet LÅGAN, som finansierats av Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten.

Studien visar tydligt att byggandet av lågenergibostäder inte bara är ett storstadsfenomen. Både Stockholms län och riket i stort har i genomsnitt en lågenergibostad per 1 000 invånare. Hela en fjärdedel av landets alla lågenergibostäder ligger i Västra Götaland, och i Hallands län finns 3,5 lågenergibostäder per 1 000 invånare.

– Det är väldigt bra att den tidiga utvecklingen i västra och södra Sverige nu börjar få spridning över hela landet, säger Roger Eriksson, Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av alla lågenergilokaler finns i Stockholms län. En stor del av dessa är kontorsbyggnader och jämfört med bostäderna har lokalsektorn en större andel ombyggnation.

– När det gäller energieffektivisering i det befintliga beståndet står vi inför stora utmaningar, särskilt på bostadssidan. Effektiviseringsåtgärderna måste bli mer lönsamma och kompetensen behöver höjas i alla led, från beställare till yrkesarbetare, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Gränsen för att kallas lågenergibyggnad i studien är att energibehovet är 25 procent lägre än dagens byggregler. Vid ombyggnation av äldre byggnader räcker det dock att de uppfyller dagens nybyggnadsregler.

FAKTA LÅGAN

  • Ett nationellt program för byggnader med mycket låg energinanvändning.
  • Samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Formas, Boverket, byggherrar, entreprenörer och konsulter.
  • Energimyndigheten finansierar 40 procent. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier.
  • Programmet startade 2010 och är femårigt
  • Den 16 oktober presenteras studien på konferensen Passivhus Norden 2013 i Göteborg.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör